นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1470
ความเห็น: 0

สำรวจพื้นที่สถาบันวิจัยสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันวิจัยสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริเวณหาดแหลมโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคู่เต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

 

          วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2556)  ได้รับมอบหมายจากคณะฯ เดินทางไปราชการร่วมกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการสำรวจพื้นที่ สถาบันวิจัยสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณแหลมโพธิ์ หมู่ที่ 3  ตำบลคู่เต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

           โดยในส่วนมหาวิทยาลัย เห็นว่า ยังมีกิจกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์ในเรื่องนิเวศวิทยาทางทะเล กิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา  และในอนาคตยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้ในกิจกรรมการเพาะเลี้ยง หรือด้านอื่น ๆ 

            สำหรับพื้นที่สถาบันวิจัยสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่     โดยมีหน่วยงานมหาวิทยาลัยมีแผนที่จะเข้าใช้ประโยชน์ ดังนี้   (อ้างอิงจากข้อมูล งานวางผังแม่บท กองแผนงาน ม.อ.)

             ปี 2540  สำนักวิจัยและพัฒนา เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นสถานีวิจัยและตรวจสอบระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา

             ปี 2547  สำนักวิจัยและพัฒนา ได้โอนพื้นที่ให้กับคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมใช้งานต่อ

             ปี 2552  วิทยาเขตได้มอบพื้นที่ให้คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลรับผิดชอบในการบริหารจัดการ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาต่อเนื่องระยะยาว  ทั้งนี้มอบหมายให้คณะทรัพยากรธรรมชาติประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสันติศึกษา เพื่อบริหารจัดการใช้พื้นที่ร่วมกัน

             ปี 2554  สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งได้ขอใช้พื้นที่เพื่อดำเนินงานวิจัยฯ (ตั้งแต่ปี 2554-2559)  โดยคณะทรัพยฯ ไม่ขัดข้อง   แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ในพื้นที่

              ดังนั้น เพื่อให้มีการเข้าไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องเดินทางไปสำรวจ เพื่อนำไปพิจารณาจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์กับชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว.

 

created: 22 Febuary 2013 09:01 Modified: 22 Febuary 2013 14:13 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.207.100
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ