นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1339
ความเห็น: 1

ความสุขเล็ก ๆ : สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สู่การสร้างสุขให้กับองค์กร

 

 

 

            "คับที่อยู่ได้  คับใจอยู่ยาก"   เป็นคำพูดที่บางท่านอาจจะเคยได้ยิน  หรือบางท่านอาจจะพูดขึ้นมา เมื่อถึงคราวที่ท่านไม่มีความสุขในช่วงจังหวะของอารมณ์ที่พัดโหมกระหน่ำเข้ามา  แต่เมื่อเหตุการณ์สงบ ทุก ๆ อย่างก็คลี่คลายไปได้      หากเราอดทนที่จะสู้ปัญหา  และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น    ซึ่งการแก้ไขปัญหาอาจจะไม่สามารถทำได้ตนเอง  เพราะช่วงจังหวะอารมณ์ที่เกิดขึ้น  หวนให้หน้ามืด สมองตัน คิดอะไรไม่ออก     และทางออกแห่งการแก้ไขปัญหา คือ สติที่ต้องนำมาทบทวนในสิ่งที่เกิดขึ้น  หากแก้ไขไม่ได้ ก็หาที่ปรึกษาที่พอจะแก้ไขปัญหาได้   ไม่ใช่ยุยง ส่งเสริมให้เกิดความแตกแยก   หากเป็นเช่นนี้ จะไม่เป็นสุขในองค์กร  

 

องค์กรเป็นสุข  แต่คนไม่เป็นสุข

             หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ แสดงว่า องค์กรมีทิศทางการบริหารที่ชัดเจน  คนในองค์กรมีความร่วมมือ ร่วมใจ และทำงานเป็นทีม มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนร่วมกัน   แต่หากคนในองค์กรบางส่วน หรือกลุ่มน้อยที่เกิดไม่เป็นสุขในองค์กร  ก็ย่อมที่จะมีความคิดที่เป็นอคติต่อองค์กร ต่อทิศทางการบริหาร   ในแต่ละวันเกิดความเร้าร้อนในการทำงาน  หน้าบูด หน้าบึ้ง ในช่วงจังหวะที่เกิดความไม่พอใจ   อาการเหล่านี้มักจะเกิดตามมาเสมอเมื่อมี "ทุกข์ในใจ"

 

สร้างสุขกับเพื่อนร่วมงาน

             การสร้างสุขกับเพื่อนร่วมงาน ย่อมให้องค์กรเป็นสุขได้เช่นกัน  เพราะจะลดปัญหา   ปัญหาที่่เกิดขึ้นย่อมเปลี่ยนจากความไม่เข้าใจ  ให้เป็นที่ปรึกษา หารือกัน   เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา    แต่หากเกิดไม่เป็นสุขกับเพื่อนร่วมงาน  ย่อมนำสู่ไม่สร้างสุขในองค์กร   หรือบางท่านอาจจะไม่ใส่ใจต่อเพื่อนร่วมงาน  ขอให้มีงาน มีเงิน มีหน้าที่การงานที่เหนือกว่าคนที่ด้อยกว่า ก็เป็นสุขเฉพาะส่วนตน  แต่เพื่อน และองค์กรก็ไม่สุขด้วย   

 

แนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

            วิธีการเสริมสร้างความพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ตามบทความของ "สมชาติ กิจยรรยง"  ได้กล่าวไว้ว่า

             1.   เปิดฉากทักทายก่อน

             2.   มีความจริงใจ

             3.   หลีกเลี่ยงการนินทา

             4.   อย่าซัดทอดความคิดให้เพื่อน

             5.   ยกย่องในสิ่งที่ควร

             6.   ให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ

             7.   ฟังความคิดเห็นเพื่อน

             8.   หลีกเลี่ยงการทำตัวเหนือเพื่อน

             9.   ทำตนให้เสมอต้นเสมอปลาย

            10.  ให้ความช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

            11.  ให้ความเคารพนับถือ ยกย่อง ให้เกียรติในคุณวุฒิ และประสบการณ์ในการทำงาน

            12.  ปฏิบัติตัวด้วยความสุภาพ นิ่มนวล ไม่เย่อหยิ่ง

            13.  ขอคำปรึกษาแนะนำด้วยความสุภาพ

            14.  ไม่คิดอิจฉาริษยา เมื่อเขาได้ดี

            15.  ให้คำติชมโดยสุจริต และคำติชมอย่างใจกว้าง อารมณ์เย็น

            16.  หากมีปัญหาขัดแย้งกัน พยายามช่วยกันแก้ปัญหา ข้อขัดแย้งด้วยกันเอง ไม่ฟ้องผู้บังคับบัญชา

 

            ลด ละ เลิก และปฏิบัติ  เพื่อเป็นแนวทาง และสติเตือนใจ ให้กับตนเอง และเพื่อน ๆ ที่คิดดี ทำดี  เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร   ไม่ส่อเสียด ว่าร้ายต่อผู้นำ องค์กร ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต   เพื่อนำไปสู่ "การสร้างสุขในองค์กร"  

            ผู้นำ  และ ผู้ใต้บังคับบัญชา คิดบวก  นำไปสู่ "การสร้างสุขในองค์กร"

            การสร้างทีมงาน มีความเข้าใจต่อกัน  ให้อภัย และช่วยเหลือ  นำไปสู่ "การสร้างสุขในองค์กร"

 

 

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 11 April 2013 20:20 Modified: 12 April 2013 16:09 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 DaDa, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
12 April 2013 23:27
#86608

พี่พยาบาลที่ รพ. ระโนด เล่าให้ฟังบ่อย ๆ (ตอนไปดูงาน) ว่า การสร้างสุขในองค์กร เริ่มแรกจากการทักทายกัน เช้า ๆ มาก็ ยกมือไหว้กัน สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ยิ้มให้กันสักแว๊บ ใครมือไม่นำคำไม่ตาม ก็ไม่เป็นไร พี่เขามือนำคำตามทุกที

ทำไปทำมาเป็นวัฒนธรรมขององค์กรไปซะ

อิอิอิ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.186.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ