นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1570
ความเห็น: 0

กระบวนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ : รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน

การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ

  

          ในแบบฟอร์มที่ 4  จะมีตารางในส่วนรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน  ซึ่งกว่าจะได้ตัวเลขในส่วนนี้ จะต้องผ่านกระบวนการส่งยอดตัวเลขที่ได้กล่าวมาแล้วในระดับหนึ่ง   ดังนั้นในบันทึกนี้จะขอกล่าวถึงในส่วนรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ไม่ว่าเป็นรายจ่ายตามแผนงาน/งาน/งบรายงาน ต้องเชื่อมโยง และยอดรวมต้องเท่ากันเสมอ  ดังนั้นเรามาทำความรู้จักงบต่าง ๆ ในรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนกันนะค่ะ


        รายจ่ายประจำ  ประกอบด้วย งบบุคลากร (ค่าจ้าง)   งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอื่น  

        รายจ่ายลงทุน ประกอบด้วย  งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)        ดังนั้นในงบรายจ่ายจะไม่มีการเรียกชื่อว่า “หมวด” นะค่ะ เพราะได้ถูกยกเลิกไปหลายปีแล้ว    สำหรับการสรุปยอดรายจ่ายในแต่ละงบจะทำให้เห็นภาพการใช้จ่ายเงินในแต่ละส่วน และเห็นภาพการพัฒนาคณะฯ  ที่ชัดมากขึ้น

         นอกจากนี้ การตั้งงบประมาณที่แสดงรายการไว้อย่างชัดเจน  จะทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ  ติดตามและประเมินผล

         ในปีงบประมาณ 2557  คณะฯ ได้ตั้งกรอบรายจ่าย งบบุคลากร (ค่าจ้าง) จำนวน 7 ล้านกว่าบาท  งบดำเนินงาน จำนวน 14 ล้านกว่าบาท    งบลงทุน  7 ล้านกว่าบาท   รวมกรอบรายจ่ายในปีงบประมาณ 2557 จำนวน  54 ล้านกว่าบาท 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 พฤษภาคม 2556 22:38 แก้ไข: 01 พฤษภาคม 2556 22:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.186.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ