นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2302
ความเห็น: 0

กระบวนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ : งบปกติ และเงินรายได้สะสม

การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ

            งบปกติ  ในที่นี้หมายถึง  กรอบรายจ่ายของภาควิชา/หน่วยงาน ที่ตั้งไว้ และเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยงานที่คาดว่าจะได้รับภายในปีงบประมาณที่ตั้งกรอบรายจ่าย  

          เงินรายได้สะสม  ในที่นี้หมายถึง กรอบรายจ่ายของภาควิชา/หน่วยงาน ที่ตั้งไว้ และเบิกจ่ายจากเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน  เนื่องจากในปีงบประมาณที่ตั้งกรอบรายจ่าย หน่วยงานมีรายรับไม่เพียงพอ จำเป็นต้องใช้เงินจากรายได้สะสมของหน่วยงานมาสมทบ เพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้

         สำหรับหน่วยงานในคณะฯ ที่ใช้จะตั้งกรอบรายจ่ายจากเงินรายได้สะสมได้นั้น  หน่วยงานจะต้องมีเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน และมีเพียงพอต่อรายจ่ายที่จะเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณนั้นได้ด้วย  นอกจากนี้ต้องพิจารณาไปถึงรายรับที่อาจจะทำได้ในอนาคต      และในส่วนกลางคณะฯ เช่นกัน  คณะฯ จำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสมจากส่วนกลางเพื่อมาตั้งเป็นกรอบรายจ่าย   เนื่องจากมีรายรับที่ส่งเข้าส่วนกลางไม่เพียงพอ  และจำเป็นต้องใช้เงินสะสมเพื่อใช้จ่ายในรายการที่จำเป็นจริง  ๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนางานที่เป็นภาพรวมของคณะฯ  และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 


         ในปีงบประมาณ 2557  คณะฯ ได้ตั้งกรอบรายจ่ายที่ใช้จากแหล่งเงินรายได้สะสม จำนวน  8 ล้านกว่าบาท   โดยเป็นส่วนหน่วยงานจำนวน 2 ล้านกว่าบาท และส่วนกลาง จำนวน 6 ล้านกว่าบาท 

 
          กรอบรายจ่ายของหน่วยงาน  หากตั้งแล้วไม่ได้ใช้ ก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่ประการใด  เงินมิได้ถูกตัด  เพราะเงินที่ตั้งกรอบ หากไม่ใช้จ่ายก็ปกติ  ทำให้มีเงินเหลือเข้าเป็นรายได้สะสมของหน่วยงาน  และใช้จ่ายเมื่อยามจำเป็นจริง ๆ 

 

         ข้อดีของการตั้งกรอบรายจ่ายเพื่อเบิกจ่ายจากแหล่งเงินรายได้สะสม  กล่าวคือ รายการใดก็ตาม หากมีการตั้งไว้ และเมื่องบประมาณได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว  การอนุมัติเบิกจ่ายอยู่แค่อำนาจท่านผู้บริหารระดับคณบดี   หากรายการใดก็ตาม ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในกรอบ  หากจำเป็นต้องใช้  ให้ทำเรื่องขออนุมัติจากท่านอธิการบดีเป็นกรณี ๆ ไป 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 พฤษภาคม 2556 23:07 แก้ไข: 01 พฤษภาคม 2556 23:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ