นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1038
ความเห็น: 1

กระบวนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ : สนับสนุนภารกิจหลัก

การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ

 
          ปีงบประมาณ 2557  คณะฯ ได้ตั้งกรอบรายจ่ายเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก ในวงเงิน  54 ล้านบาท  ( ได้ใช้เงินรายได้สะสมสมทบรายจ่าย จำนวน 8 ล้านกว่าบาท)   เพื่อพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 - งานบริหารทั่วไป

 15.61 ล้านบาท

 - งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารและสนับสนุน

 0.20 ล้านบาท

- งานจัดการศึกษาสาขาทรัพยากรธรรมชาติ

 11.22 ล้านบาท

 - งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

  2.31 ล้านบาท

- งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

0.54 ล้านบาท

- งานกิจการนักศึกษา

7.87 ล้านบาท

- งานวิจัยประยุกต์

 0.33 ล้านบาท

- งานวิจัยพื้นฐาน

0.25 ล้านบาท

- งานสนับสนุนวิจัย

11.46 ล้านบาท

- งานบริการวิชาการแก่สังคม

4.20 ล้านบาท

- งานบริการวิชาการเพื่อหารายได้

0.23 ล้านบาท

- งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

 0.56 ล้านบาท

   
         กรอบรายจ่ายดังกล่าว นำเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าที่ประชุมคณบดีพิจารณาเดือนกรกฎาคม 2556 และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในเดือนสิงหาคม 2556   

 

       อนึ่ง กรอบรายจ่ายของหน่วยงานคณะฯ จะแจ้งให้ทราบข้อมูลเบื้องต้น ประมาณเดือนมิถุนายน 2556 ภายหลังจากที่จัดส่งให้มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 พฤษภาคม 2556 08:47 แก้ไข: 03 พฤษภาคม 2556 13:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

น่าจะเป็นเงินที่ใช้พัฒนา คณะฯ ได้เป้นอย่างดีนะครับ เชียร์

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ