นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1443
ความเห็น: 0

สวัสดิการพนักงานเงินรายได้

พนักงานเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ            ตามที่คณะฯ ได้มีการปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่ให้กับพนักงานเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและแรงจูงใจให้กับพนักงานเงินรายได้ที่ปฏิบัติงานในคณะฯ    ในปีงบประมาณ 2556  นี้ มีพนักงานเงินรายได้จำนวน 66 อัตรา (ณ เม.ย 2556) และปีงบประมาณ 2557  มี 73 อัตรา  

           ปฏิบัติงานในคณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง?

                1.  ตั้งแต่ 1 เมษายน 2556  ได้รับการปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่ เพิ่มร้อยละ 5  
                2.  เพิ่มขั้นไม่เกิน 6% ต่อปี  ตามผลการประเมิน
                3.  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ให้ 1,000 บาท/คน/ปี
                4.  สวัสดิการเยี่ยมไข้  ให้ 1,000 บาท/คน/ปี
                5.  สมทบเงินประกันสังคมฯ ที่คณะฯ จ่ายสมทบในฐานะนายจ้าง ไม่เกินร้อยละ 4 ของเงินเดือน (ปี 2556)
                6.  สมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน
                7.  เงินค่าครองชีพชั่วคราว ไม่เกิน 1,500 บาท/คน/เดือน  (ตามผลการประเมิน)
                8.  ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ค่ารักษาพยาบาล 12,000 บาท/ครั้ง  (ปีละ 120 บาท/คน)
                9.  เงินรางวัลจาก ก.พ.ร. (ตามเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนด)

           นอกจากนี้ หากพนักงานเงินรายได้ปฏิบัติงานดี มีผลงานให้เห็นเชิงประจักษ์ ประพฤติปฏิบัติดี คือ ครองตน ครองคน และครองงาน อาจจะได้รับการคัดเลือกเป็น บุคลากรดีเด่นประจำปีของคณะฯ ได้อีกด้วย  ดังนั้นเมื่อทราบเป็นเช่นนี้ บุคลากรกลุ่มพนักงานเงินรายได้ จะมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นนะค่ะ.

 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 พฤษภาคม 2556 15:08 แก้ไข: 07 พฤษภาคม 2556 15:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 DaDa, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ