นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2096
ความเห็น: 0

ค่าของคน อยู่ที่ไหน? [C]

"ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน" ผลงาน ก็คือสิ่งที่เราทำได้เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่เราวางไว้ตั้งแต่แรก "งาน" ไม่ได้ หมายถึง "ผลงาน" แต่หมายถึง สิ่งที่แสดงออกมาทั้งหมดจากการกระทำของคน มีค่า มีประโยชน์ คือคุณค่าของชีวิต
           "การเรียกร้องสิทธิที่ตนเองต้องการ  เพราะคนอื่นได้ และคนอื่นมี    โดยมิได้คำนึงถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ย่อมก่อให้เกิดทุกข์    ซึ่งบางครั้งมิอาจเก็บความทุกข์ไว้ได้ ย่อมนำไปสู่การแสดงออก"

   
           "การแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ย่อมเกิดผลดีต่อตนเอง ต่อองค์กร  แต่การแสดงออกที่ไม่ถูกไม่ควร ย่อมส่งผลเสียต่อตนเอง และต่อองค์กร" 
 
          "ทุกคนในองค์กรมีความสำคัญทุกคน ไม่มีใครสำคัญกว่าใคร  ไม่มีการแบ่งแยก แบ่งพรรค แบ่งพวกแต่ประการใด   ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างถ่องแท้  หากเข้าใจก็จะเกิดสุข  สุขต่อตนเอง และต่อองค์กร"


             บังเอิญได้อ่านบทความ ที่นี่  "ค่าของคน อยู่ที่ผลงาน"   ซึ่งมีประโยชน์  และขอบันทึกไว้อ่านเตือนสติตนเอง เพื่อให้ดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข 
     
       

บทความ โดย ด.ช.เซราะกราว

 
             ทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้ต้องทำงาน เนื่องจากการทำงานเป็นเครื่องมือเลี้ยงชีวิต  และทำให้ชีวิตเรามีคุณค่า จึงมีคำเปรียบเปรยที่น่าใส่ใจไว้คือ คุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน เราทำงานอะไรคุณค่าของเราก็คือผลลัพท์ของงานที่เราทำ ใครที่มีความสนุกกับการทำงานนั้นคือคนที่มีความสุขอย่างน่าอิจฉา การทำงานให้ประสบความสำเร็จนั้น  ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่า จุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายในชีวิตการทำงานของเราเป็นอย่างไรก่อน    มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้นั้นได้    การเลือกงานทำหรือกำหนดจุดมุ่งหมายในการทำงาน  ต้องคำนึงถึงว่าแท้จริงแล้วเราต้องการอะไรในชีวิต  บนพื้นฐานของความชอบหรือความใฝ่ฝันของตนเอง  งานนั้นถึงจะไปได้สวย 

            “สิ่งที่เราทำด้วยใจรักคือสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งอาจจะไม่ใช่งานที่ให้ผลประโยชน์กับเรามากที่สุดก็ได้”

          เมื่อเรารู้แล้วว่าเราชอบงานอะไร  ก็เริ่มลงมือด้วยการกำหนดจุดมุ่งหมายปลายทางหรือความสำเร็จของงานให้ชัดเจน  วางแผนอย่างรอบคอบ  แล้วตัดสินใจมุ่งไปทิศทางนั้นทิศทางเดียว  และที่สำคัญที่สุด  จะต้องมีความเพียร  คือความมุ่งมั่นที่มีเป้าหมายเด่นชัด  ต้องอดทน  ยืนหยัดจนกว่าจะประสบผลสำเร็จ  เพราะทุกๆ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่  มักมีปัญหาและอุปสรรค เป็นเพื่อนร่วมทางเสมอตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้บัญญัติว่า ความเพียรคือความบากบั่น  ความกล้าแข็ง  พยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จ 

          ไม่มีสิงใดในโลกนี้ที่จะมาทดแทนความเพียรพยายามของคนเรา  พรสวรรค์ก็ไม่ใช่  เพราะคนที่มีพรสวรรค์  แต่ไม่ประสบผลสำเร็จก็มีอยู่มากมายดาษดื่น ความเฉลียวฉลาดก็ไม่ใช่  เพราะคนฉลาดที่ปราศจากรางวัลก็มีการกล่าวถึงและเปรียบเทียบมากมาย    การศึกษาเรียนรู้เพียงอย่างเดียว  ก็ไม่ใช่เช่นกัน เพราะโลกนี้มีบุคคลที่เก่งเรียน  แต่ถูกสังคมรังเกียจ  เดียดฉันท์อยู่มากมาย ความพยายามและความมุ่งมั่นต่างหาก  ที่ทำให้คนเรามีความสามารถได้ทุกประการตามที่ใจปรารถนา ในระหว่างการเดินทาง ดินโคลนอาจแปดเปื้อน  ถนนที่ยังสร้างไม่เสร็จ  อาจทำให้เดินลำบาก  แม่น้ำที่ขวางกัน อาจทำให้เรานั่งลงร้องให้  แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ขอเพียงมีจิตใจที่แข็งแกร่ง  ก็จะผ่านพ้นไปได้ เพราะปัญหาคือสิ่งที่ท้าทาย  เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้น  ยิ่งเราประสบกับปัญหาแล้วเรา สามารถแก้ปัญหาได้มากเพียงใด ก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จมากขึ้นตามลำดับ การมองปัญหาและอุปสรรคเป็นเสมือนเพื่อนร่วมทาง  จะทำให้เราทำงานได้อย่างสนุกสนาน เคยได้ยินเสียงบ่นว่า  เจ้านายให้งานเยอะมาก  เหนื่อยกับการทำงาน  งานยุ่งมากเพราะเจ้านายเรียกใช้ทั้งวัน จากผู้ที่เป็นลูกจ้าง  ซึ่งความจริงแล้วคนที่ทำงานมากกว่าคนอื่นหรือเจ้านายเรียกใช้บ่อย  แสดงว่าเจ้านายเขามองเห็นคุณค่าในตัวเรา  ว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หรือเรียกว่าทำงานได้ตรงตามเป้า  ซึ่งสิ่งนี้ก็ส่งผลให้เรามีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้นตามลำดับ   เจ้านายเขาเห็นเรามีความสามารถเขาถึงได้เรียกใช้เรา
               คนที่เจ้านายไม่เคยเรียกใช้เลยสิ  น่าจะต้องสำรวจตัวเองว่า  ตนเองมีความพกพร่องประการใด  หรือด้อยความสามารถตรงไหน    ไม่ใช่เที่ยวอิจฉาตาร้อนคนที่ทำงานมากกว่าและเจริญก้าวหน้าเร็วกว่าตน  แล้วไม่ทำอะไรให้ดีขึ้นกว่าเดิม   ขอให้คิดเสียว่าถึงแม้เราได้รับมอบหมายงานให้ทำมากกว่าคนอื่นก็ยังดีกว่าไม่มีงานทำ
             เคยอ่านคำสอนของสมเด็จพระพุทธาจารย์ โต พรหมรังสี ที่ว่า บุญ เจ้า ไม่ เคย สร้าง ใคร ที่ ไหน จะ มา ช่วย เจ้า ก็เหมือนกับชีวิตการทำงานของคนเรานี้แหละ หากงานไม่เคยทำ แล้วจะเอาคะแนนดีๆ หรืองานที่ได้รับมอบหมายแล้วไม่ค่อยมุ่งมั่นทุ่มเทแต่หวังอยากจะได้เงินอยากประสบความสำเร็จก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่  มันดูขัดกันอยู่นะ  ก็อย่างที่พูดกันจนติดปากว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ขยันทำงานก็มีเงิน ขี้เกียจทำงานก็อยู่ที่เดิม  หากเราขยันทำงานเต็มความสามารถของเรา  ผลงานที่ออกมาก็จะมีประสิทธิภาพตามที่เราทุ่มเทไปแน่นอน ลำบากจนเหงื่อออกทางขุมขน ดีกว่าขี้เกียจแล้วยากจน จนน้ำล้นออกทางตา 
              "ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน" ผลงานก็คือสิ่งที่เราทำได้เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่เราวางไว้ตั้งแต่แรก  ลองมาคิดๆ ดูแล้ว งานไม่ได้หมายถึงผลงานซะทีเดียว มันหมายถึงสิ่งที่แสดงออกมาทั้งหมดจากการกระทำของคน สิ่งที่แสดงออกมามันมีค่ามีประโยชน์ นั่นแหละคือคุณค่าของชีวิต!!! 
 
           "งานคือชีวิต  ชีวิตคืองานบันดาลสุข  ทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงาน"

  
ที่มา : ชัยวัฒน์ วงศางาม. วารสารแรงงาน. ปีที่  6 ฉบับเดือน พฤษภาคม 2551
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 26 May 2013 22:03 Modified: 27 May 2013 00:34 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 DaDa, Ico24 Our Shangri-La, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น