นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1503
ความเห็น: 1

เวที "นำเสนอข้อมูลรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR) ปีการศึกษา 2556" [C]

เข้าร่วมฟังการนำเสนอข้อมูลรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR) ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.         เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังการนำเสนอข้อมูลรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR) ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

         กิจกรรมครั้งนี้ คณะฯ ได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินคุณภาพภายในคณะฯ ในวันที่ 16 และ 17 กรกฎาคม 2556 ดังนั้นจึงได้จัดให้ภาควิชา/หน่วยงานนำเสนอข้อมูลผลงานเด่น

        จากการเข้าร่วมฟังในครั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า ทุกภาควิชา/หน่วยงาน ได้รับคะแนนที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และกิจกรรมที่จัดสอดรับกับเกณฑ์ที่กำหนด มีผลงานแสดงให้เห็นจากภาพ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ ทำงานสะดวกมากขึ้น เพราะสามารถนำไปสรุปข้อมูลในภาพรวมของคณะฯ ได้ทันท่วงที

 

          และมีข้อเสนอแนะบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ปรับกันไป หากปรับไม่ทัน ก็ว่ากันใหม่ปีหน้า เช่น

          - ให้มีความเชื่อมโยงกับชุมชนให้มากขึ้น

          - ทำอย่างไรให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ลดการใช้สารเคมีในผลผลิตทางการเกษตร

          - ในงานศูนย์วิจัย เสนอให้มีทิศทางการดำเนินงาน แสดงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์การทำให้ชัดเจน ที่ผ่านมามีงานวิจัยอะไรบ้างที่ทำในศูนย์ เพื่อให้เห็นภาพการทำวิจัย และมีนักศึกษามาร่วมในงานมากน้อยแค่ไหน

 

             นอกจากนี้ ในช่วงสุดท้าย ท่านผู้บริหารกล่าวโดยสรุป พร้อมกับให้กำลังใจ และขอบคุณบุคลากรคณะฯ ที่มีความสามัคคี ทำงานเป็นทีม และมีการพัฒนางานมาอย่างต่อเนื่อง

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 มิถุนายน 2556 08:51 แก้ไข: 13 มิถุนายน 2556 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 ServiceMan, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น