นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1278
ความเห็น: 2

ฐานข้อมูลนำไปสู่การ “แก้ไขปัญหา” [C]

วิเคราะห์เรื่องเพื่อหาสาเหตุของปัญหา            หลาย ๆ ครั้งที่ส่ง “คำถาม” ให้กับหน่วยงานที่ติดต่อ  เพราะมีข้อมูลไม่ครบถ้วน  ข้อมูลอยู่กระจัดกระจาย  ทำให้อยากต่อการแก้ไขปัญหา หรือถูกจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล  เพราะมองว่า ไม่เกี่ยวข้อง จนทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความรำคาญที่จะให้ข้อมูล  หรือให้ข้อมูลแบบ "กักข้อมูลไว้"

 

คำถามที่ทำให้รู้สึก "รำคาญ" :

              อะไร   ที่ไหน    ทำไม   ใคร  และ  อย่างไร  

 

ต้นตอของเรื่อง :

            ด้วยเหตุของเรื่องประเภทการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา คือ แบบ Audit  และ Credit  ทำให้สืบเสาะเรื่องราวต่อยอดไปยังเรื่องอื่น ๆ ได้เพิ่มขึ้น  เอ๊ะ อะไร  ทำไม เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างไร   ซึ่งเดิมไม่มีข้อมูลพื้นฐานแต่ประการใด  ต้องอาศัยข้อมูลทั้งหมดจากฐานข้อมูลส่วนกลางทั้งสิ้น     

 

หาสาเหตุ :

           เมื่อมีข้อมูลปลายเหตุอยู่ในฐานข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย  อยากที่จะทราบข้อมูลต้นตอของเรื่องทั้งหมด  ดังนั้นการวิเคราะห์หาสาเหตุของเรื่อง หรือปัญหา ก็ต้องศึกษาดูเส้นทางของเรื่องตั้งแต่เริ่มแรก    โชคดีหน่อยที่น้อง ๆ ให้ความร่วมมือค้นหาข้อมูลดิบมาให้  พร้อมกับจำแนกรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด  ทำให้ทราบข้อมูลในภาพรวมของคณะฯ ได้มากขึ้น

 

ใส่ใจต่อข้อมูล :

           โดยปกติข้อมูลในส่วนของฝ่ายแผน แถบที่จะไม่มีข้อมูลดิบแต่ประการ  ต้องอาศัยข้อมูลจากหน่วยงานเกือบทั้งหมด เพื่อนำประกอบการศึกษาและวิเคราะห์   ดังนั้นเพียงแค่ขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเหตุของเรื่อง  หน่วยงานเจ้าของเรื่องก็สามารถแจกแจงข้อมูลมาให้ทั้งหมด เช่น  หน่วยทะเบียนฯ (งานบัณฑิตศึกษา) ของคณะฯ  ทำให้ทราบข้อมูล และสามารถนำมาเชื่อมโยงกับเรื่องที่ต้องการได้ทั้งหมด 

              
              
                “ต้นเหตุของปัญหา ที่ต้อง "อาศัยฐานข้อมูล"  จะนำไปสู่การแก้ไข  ที่ผ่านกระบวนการ “วิเคราะห์”  เพื่อทำให้ทราบข้อเท็จจริง  ทราบเหตุผลเบื้องหลังของเรื่องที่เกิดขึ้น ทราบความเป็นมาของเรื่องนั้น ๆ เพื่อนำไปสู่เหตุและผลในการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา และคาดการณ์ในความน่าจะเป็นของเรื่องได้ง่ายขึ้น”

 

 

        ขอขอบคุณ น้องหนิง  (ปวีณ์นุช ชูทอง     เจ้าหน้าที่หน่วยทะเบียนฯ งานด้านบัณฑิตศึกษาของคณะฯ มากนะค่ะ ที่ให้ความกระจ่างในเรื่องข้อมูล   ซึ่งนำไปสู่การคลี่ปมในบางเรื่องได้ค่ะ.

      

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 มิถุนายน 2556 23:26 แก้ไข: 18 มิถุนายน 2556 08:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์), และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอบคุณน้องเด๊ะ (ศรีนรา) ที่นำภาพน้องหนิงมาให้ค่ะ

ยินดีให้ข้อมูลคร่าาาา ^^

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น