นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1771
ความเห็น: 0

ความเชื่อมโยงระหว่างรอบปีการศึกษา กับรอบปีงบประมาณ [C]

ปีการศึกษา, ปีงบประมาณ และไตรมาส

                 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่  5 พ.ย 2556  ได้ประกาศกำหนดวันเปิด-ปิด ปีการศึกษา 2557   เริ่มตั้งแต่เดือนวันที่  11 สิงหาคม 2557 – 25 กรกฎาคม 2558  

                ดังนั้นเมื่อเพื่อให้สอดคล้องกับรอบปีงบประมาณ เช่น การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี  จำเป็นต้องมีการปรับช่วงระยะเวลาการประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่   ซึ่งเดิม

                รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา จะเกิดในช่วงภาคการศึกษาที่ 2   ภาคฤดูร้อน  และภาคการศึกษาที่ 1 ในปีถัดไป      

 

              ดังนั้นในปีการศึกษา 2557  จำเป็นต้องปรับช่วงรายรับที่จัดสรรเข้าคณะ/หน่วยงานใหม่   คือ รายรับภาคการศึกษาที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  และภาคฤดูร้อน   ต้องสอดคล้องกับรายรับที่จำแนกเป็นรายไตรมาส 


                สำหรับการจัดทำงบประมาณ  ต้องจัดทำตามปีงบประมาณ คือ เริ่ม 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558   โดยจำแนกกรอบรายรับ-รายจ่าย ตามรายไตรมาสเช่นกัน 

 

                 รอบไตรมาส

- ไตรมาส 1  เริ่มวันที่  1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557

- ไตรมาส 2  เริ่มวันที่  1 มกราคม – 31 มีนาคม 2558

- ไตรมาส 3  เริ่มวันที่  1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558

- ไตรมาส 4 เริ่มวันที่  1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2558

 

                รายรับที่คาดว่าจะเข้าคณะฯ คาดว่าประมาณช่วงเดือนต่อไปนี้

                - ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 1/2558  คาดว่าจะสรรเข้าคณะฯ ประมาณเดือนธันวาคม 2557  ในไตรมาส 1

                      - ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2558  คาดว่าจะสรรเข้าคณะฯ ประมาณเดือนพฤษภาคม 2558  ในไตรมาส 3             

                 - ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 3/2558 (ฤดูร้อน)  คาดว่าจะสรรเข้าคณะฯ ประมาณเดือนกันยายน 2558  ในไตรมาส 4

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 มีนาคม 2557 16:42 แก้ไข: 23 มีนาคม 2557 16:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น