นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 941
ความเห็น: 1

รอบปีการศึกษา 2557 [C]


                ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่  5 พ.ย 2556  เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557   ดังนั้นทำให้มีรอบปีการศึกษาใหม่  ดังนี้

 

               ใหม่   เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม- กรกฎาคมปีถัดไป   เช่น  ปีการศึกษา 2557  เริ่มเดือนสิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558  เป็นต้น   

 

                เดิม     เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - พฤษภาคมปีถัดไป   เช่น ปีการศึกษา 2556  เริ่มเดือนมิถุนายน 2556 -พฤษภาคม 2557 เป็นต้น)

 

                ดังนั้น  การจัดทำรายงานประจำปีด้านประกันคุณภาพ  ไม่มั่นใจเช่นกันว่า จะมีการปรับช่วงระยะเวลาการรายงานข้อมูลตามรอบใหม่หรือไม่     สำหรับในด้านการจัดทำงบประมาณ และข้อมูลทางฝ่ายบัญชี  ก็ดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายตามรอบปีงบประมาณ คือ เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม จนถึง 30 กันยายน   เช่น ปีงบประมาณ 2558 เริ่มตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558  เป็นต้น

 

 

 

created: 23 March 2014 16:52 Modified: 23 March 2014 16:53 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

อิอิ ปวดหัวหล่าวครับ กับการนับปีที่ไม่เหมือนกัน ปีงบ ปีการศึกษา ปีปฏิทิน ปีรอบประเมิน ไม่ทราบมีแบบอื่นอีกมั้ยครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น