นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1223
ความเห็น: 0

ค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำประปา [C]

ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 26 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

 

            ช่วงนี้เป็นช่วงของการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปี   ขอบันทึกเพื่อป้องกันการลืมก็แล้วกันนะ   เรื่องค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำประปา

 

 

            “สำนักงบประมาณได้แจ้งมายังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำประปา ดังนี้

            1.  กรณีการจัดซื้อน้ำประปาเป็นครั้งคราว ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือใช้เพื่อการอื่นใด  ให้จัดเป็นรายจ่ายงบดำเนินงาน ลักษณะค่าวัสดุ

            2.  กรณีการจัดซื้อน้ำประปาในการอุปโภคบริโภคเป็นประจำต่อเนื่อง  ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานภาคเอกชน  ให้จัดเป็นรายจ่ายค่าดำเนินงาน  ลักษณะค่าสาธารณูปโภค”

           

          เมื่อทราบเป็นอย่างนี้แล้ว  ต่อไปจะคลายความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือเมื่อถึงช่วงที่มีการจัดทำกรอบรายจ่ายประจำปี ทั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน และเงินรายได้  หรือขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินต่อไป

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 เมษายน 2557 10:07 แก้ไข: 22 เมษายน 2557 10:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น