นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1317
ความเห็น: 1

การมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และการบริหารทรัพย์สินในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และการบริหารทรัพย์สินของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 

 

 

              คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โดยท่านคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ  (ผศ.ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต)   และทีมผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ   ให้การต้อนรับ คณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช   จำนวน  20 ท่าน  ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยืนยง  วาณิชย์ปกรณ์    รองหัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์  เป็นผู้ประสานงาน   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557   ที่ผ่านมา

 

 

            การมาศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะเกษตรศาสตร์ ขอศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และการบริหารทรัพย์สินของคณะทรัพยากรธรรมชาติ     เนื่องจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช   ได้จัดการเรียนการสอนด้านการเกษตร และมีสภาพพื้นที่ที่คล้ายคลึงกัน   ดังนั้นจึงขอทราบแนวคิดที่จะนำไปพัฒนา และบริหารงานจัดการที่คณะเกษตรศาสตร์ได้     

 

                                  

          ท่านคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ผศ.ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต)  ได้ให้แนวคิดที่จะนำไปพัฒนาและบริหารงานในคณะเกษตรศาสตร์ ดังนี้


ด้านการเรียนการสอน

            1.   ให้เปิดหลักสูตรที่สามารถแข่งขันกับบริษัทเอกชนได้ เช่น บริษัท CP

            2.   ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

            3.   จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  ซึ่งมีความจำเป็น และสำคัญมากในปัจจุบัน  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในเชิงปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี 

            4.  จัดหลักสูตรที่นักศึกษามาเรียนแล้ว  สามารถนำไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง 

            5.    จัดรายวิชาที่ไม่ยากจนเกินไป สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  เพื่อให้นักศึกษาได้มีกำลังใจในการเรียนต่อไป           

            6.    เน้นให้นักศึกษาให้มีความรู้ด้านการตลาด  เช่น รู้จัก “ต้นทุน  กำไร และขาดทุน”   ดังเช่น หากในอนาคตเราประสบวิกฤตปัญหาด้านปาล์ม   หรือประเทศเพื่อนบ้านใช้เครื่องจักรทดแทนการใช้แรงงานคน   ทำให้มีต้นทุนในการผลิตปาล์มที่ถูกกว่าประเทศไทย  ดังนั้นเราต้องรู้จักวิธีการลดต้นทุน  เช่น ปลูกปาล์ม แล้วให้เลี้ยงหมูในสวนปาล์ม  นำขี้หมูมาทำเป็นแก๊สชีวภาพ  แล้วนำไปขาย   เหล่านี้จะช่วยให้เราลดต้นทุนในการลงทุนด้านปาล์มได้ 

 

ด้านงานวิจัย     

            -  ให้มองงานวิจัยที่สามารถนำมาต่อยอดสร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน  และมีโอกาสที่จะทำได้    หากทำไม่ได้มองหาบริษัทเอกชนมาทำความร่วมมือในการลงทุน  ที่มีโอกาสสร้างรายได้ให้หน่วยงาน  และนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ควบคู่ไปด้วย

 

ด้านการบริหารจัดการ 

            1.  เมื่อหน่วยงานมีเงิน ต้องใช้ให้เป็น  มองภาพของหน่วยงานว่า เราจะทำอะไร  แล้วค่อย ๆ ทำ   ให้ทำจากเล็ก ๆ  ไปก่อน 

            2.  คณะทรัพยากรธรรมชาติ กับคณะเกษตรศาสตร์ มีโครงสร้างการบริหารที่แตกต่างกัน  แต่ให้นำไปปรับใช้ตามบริบทของหน่วยงาน

            3.    บริหารตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ควบคู่กับพัฒนาผู้จำหน่ายไปพร้อม ๆ กัน  และทำให้ผู้จำหน่ายมีความรู้สึกว่า  เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน    และให้มองตลาดเกษตร มากกว่า “ตลาด”     

            4.    การบริหารงาน ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งคณบดี   ที่ต้องตั้งโจทย์การบริหารงานแบบต่อจิกซอร์อย่างไร ที่จะไม่ทำให้หน่วยงานเสียหาย  และเดินไปในทิศทางเดียวกัน

            5.   ให้มองหาบุคลากรที่ยอมอุทิศตน เสียสละ มาช่วยหน่วยงาน  

            6.   การทำงาน เมื่อทำไปแล้ว พบปัญหา ให้ปรับไปเรื่อย ๆ  มองให้เห็นแบบ 360 องศา

            7.  เมื่อมีพื้นที่ดินในหน่วยงาน  ต้องมองว่า เป็นทรัพย์สมบัติ   ทำอย่างไรที่จะใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด และสร้างมูลค่าให้กับหน่วยงาน 

            8.   เมื่อพบปัญหาในการทำงาน  เราผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ก็ต้องเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาหา  เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน และช่วยกันแก้ไข

            9.  คณะเกษตรศาสตร์ต้องมองภาพให้ชัดว่า  หน่วยงานมีอะไรอยู่บ้าง    และมีอะไรบ้างที่เราขาด หรือไม่มี

           10.  คนที่เป็นผู้บริหารต้องมองเห็นในอนาคต  อย่ามองเพียงแต่วาระการบริหารของตนเอง 

 

            สุดท้าย ท่านคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ  ได้ฝากแนวคิด  ไว้ว่า


 “คนเราหากคิดจะฝัน  ก็ต้องหาบันไดปีน  เพื่อไปสู่เส้นทางที่สร้างฝัน”


“ทำงาน อย่ามักง่าย” 


“เราต้องพัฒนาไปเรื่อย ๆ อย่าหลงกับความสำเร็จในอดีต”


 “ทำอะไร ให้ทำแบบคนจน” 

 

ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 MK, and 8 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ขอบคุณข้อความดีๆ จากท่านคณบดีด้วยครับ

 

ทำให้คิดได้อะไรได้หลายอย่าง

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ