นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 853
ความเห็น: 2

พิมพ์ และเว้นวรรค ชื่อ "หลักสูตร" อย่างไรให้ถูกต้อง [C]

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

 

 

 


           เนื่องจากวันนี้ได้ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)"  พบว่า มีการพิมพ์ชื่อหลักสูตร ที่แตกต่างกันออกไป และสับสนระหว่างชื่อหลักสูตรกับชื่อปริญญา ซึ่งไม่ตรงกับในรายงาน มคอ.04 ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีการพิมพ์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น

 

          - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยี และการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

          - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตเทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ

          - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ)

          - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรยาง (หลักสูตรนานาชาติ)

              เป็นต้น

 


         
ดังนั้นจะพิมพ์แบบไหนที่ถูกต้อง ก็ต้องสืบค้นข้อมูลกันหน่อย  บังเอิญไปพบเอกสาร "รายงาน มคอ.04 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" (ตามหนังสือที่ ศธ 0521/0738 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557  เรื่อง รับทราบหลักสูตร)  มีการพิมพ์ชื่อหลักสูตรที่ถูกต้อง ดังนี้  

 

การเขียนที่ถูกต้อง
 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Natural Rubber Production, Technology and Management (International Program)ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Master of Science (Natural Rubber Production, Technology and Management)อักษรย่อปริญญา

ภาษาไทย : วท.ม.(การผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ)

ภาษาอังกฤษ : M.Sc.(Natural Rubber Production, Technology and Management)

 

 

จุดที่ควรระมัดระวัง

         คือ การเว้นวรรค ในข้อความ  การผลิต  เทคโนโลยี  และการจัดการยางธรรมชาติ   ที่มักจะเว้นวรรคไม่ถูกต้อง  เพราะสาเหตุหลักมาจากที่ Copy กันมา  จนทำให้ที่ถูกต้อง กลับไม่ถูกต้อง  หรือ นำชื่อปริญญา มาพิมพ์เป็นชื่อหลักสูตร สับสน งง ๆ ตามกันไป  เวลาจะตรวจสอบข้อมูล ก็ต้องรื้อค้นข้อมูลกันอีก เพื่อหาที่ถูกต้อง จึงขอนำมาบันทึกไว้ ณ ที่แห่งนี้เพื่อกันลืมกันต่อไป.

 

หมายเหตุ

            สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร แล้ว เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2557  

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 กุมภาพันธ์ 2558 16:46 แก้ไข: 10 กุมภาพันธ์ 2558 10:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นหนึ่งในไม่กี่หลักสูตรของมหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรนานาชาติแล้ว

 

สุดยอดครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ไม่แน่ใจต้องค้น..ถึงต้นตอ... 

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น