นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 849
ความเห็น: 0

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ คณะทรัพยากรธรรมชาติ [C]

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

 

 

 

 

 

             อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ คณะทรัพยากรธรรมชาติ   ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559   มีการกำหนดดังนี้


              - ปีการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัย ได้ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ  (ตามหนังสือประกาศมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557)     โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ  80,000 บาท  (นักศึกษาต่างชาติมีการเรียกเก็บ 2 เท่า ของนักศึกษาไทย)

 

- ปีการศึกษา 2558-2559  มหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท  อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เพิ่มเติม)  ประกาศ ณ วันที่  24 พฤศจิกายน 2557  (นักศึกษาต่างชาติมีการเรียกเก็บ 2 เท่า ของนักศึกษาไทย)

 

 

              

ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 anni, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น