นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 886
ความเห็น: 0

แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ [C]

การกำหนดกระบวนการใน "ภาระงานของตนเอง" สู่วิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการคณะฯ

 

 

 

          ตามที่สำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  "ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานเลขานุการคณะฯ"      ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  ณ ห้องประชุม 260  อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  และ   ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558  ณ ประสานสุขวิลล่า รีสอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน  และให้บุคลากรในสำนักงานเลขานุการคณะฯ มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ  ที่ตอบสนองนโยบาย  แก้ไขจุดอ่อน  เสริมจุดแข็งของสำนักงานเลขานุการคณะฯ ให้สอดคล้องกับระบบการดำเนินงานในปัจจุบัน   เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง   สำหรับบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีที่ดูแลงาน/หน่วยงานในสำนักงานเลขานุการคณะฯ และบุคลากรทุกหน่วยงานในสำนักงานเลขานุการคณะฯ  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

              - วันที่ 22 พฤษภาคม 2558  ณ ห้องประชุม 260  อาคาร 2  คณะทรัพยากรธรรมชาติ   ผู้เข้าร่วม 74 คน    

              - วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558  ณ ประสานสุขวิลล่า รีสอร์ท  อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วม 52 คน

 

              จากการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานเลขานุการคณะฯ  ที่ประชุมได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงานเลขานุการคณะฯ ดังนี้

 

วิสัยทัศน์      :       บริการประทับใจ  ใช้ทรัพยากรให้เพิ่มค่า  พัฒนาอย่างยั่งยืน
พันธกิจ        :       สนับสนุนพันธกิจของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป้าประสงค์  :       สนับสนุนพันธกิจเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของ
                            คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  ให้ประทับใจผู้ใช้บริการ  
                            ใช้ทรัพยากรให้เพิ่มค่า  และพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

              ดังนั้นแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการคณะฯ ร่วมกัน  จึงขอให้บุคลากร งาน/หน่วยงาน  ในสำนักงานเลขานุการคณะฯ กำหนดกระบวนการในการสร้างความเจริญให้กับคณะทรัพยากรธรรมชาติ  สนับสนุนในทุกภารกิจของคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพิ่มประสิทธิผล   ติดตามพัฒนางาน พัฒนาตน ให้ทันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา   โดยให้บุคลากร งาน/หน่วยงาน ดำเนินการเพิ่มค่าในงาน ดังนี้

 

            การกำหนดกระบวนการในภาระงาน (ของตนเอง/ของหน่วยงาน) สู่วิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการคณะฯ มีดังนี้

           1.  ภาระงานที่กำหนดสู่วิสัยทัศน์ของ สนล. (ให้จัดลำดับความสำคัญ)

           2.  แนวทางการสร้างความประทับใจ

           3.  แนวทางการเพิ่มค่าในงาน

           4.  พัฒนางานอย่างไรให้ยั่งยืน

           5.  การประเมินผล (มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน)

 

           กำหนดส่งภายในวันที่  30 มิถุนายน 2558    ทั้งนี้หากมีผลงาน ที่มีประสิทธิภาพ  เพิ่มประสิทธิผล มีตัวชี้วัดที่เพิ่มค่าในงานที่ชัดเจน       คณะฯ จะมอบรางวัลเพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน   โดยไม่ต้องรอนำเสนอผลงานที่เวทีพัฒนางานตามระบบประกันคุณภาพ  

 


หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 มิถุนายน 2558 16:58 แก้ไข: 03 มิถุนายน 2558 17:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น