นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 894
ความเห็น: 0

โครงการพัฒนากระบวนการทำงานผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของ Lean [C]

17 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 

             วันนี้ 17 ธันวาคม 2558 ภาคเช้า  ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังโครงการขยายผลจากเวทีโครงการพัฒนางาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2558  ที่มีการนำเสนอโครงการพัฒนางาน ประเภทนวัตกรรมและทั่วไป  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558  ที่ผ่านมานั้น   และจากเวทีดังกล่าว มี 2 โครงการ ที่บุคลากรส่วนใหญ่ในคณะฯ ให้ความสนใจเป็นพิเศษ นั่นคือ คือ โครงการพัฒนากระบวนการทำงานผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของ Lean  และโครงการห้องปฏิบัติการสตูดิโอ   ซึ่งคณะฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนางานจากเวทีดังกล่าว  จัดได้จัดโครงการขยายผลเพื่อการพัฒนางานดังกล่าวขึ้น


             พิธีเปิด

 

 

               การบรรยายแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ภาคเช้า เป็นการบรรยายโครงการพัฒนากระบวนการทำงานผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของ Lean  และภาคบ่ายเป็นการบรรยายโครงการห้องปฏิบัติการสตูดิโอ

 

              สำหรับในภาคเช้า ได้นำประเด็นบางส่วนในการเข้าฟังบรรยาย จากโครงการขยายผลในการพัฒนากระบวนการทำงานผ่านกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวทางของ Lean  วิทยากรโดย : นายนภัสสธรณ์  วสันตฐิติชัย  นักวิชาการอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  มาเล่าสู่กันฟัง

 

            วิทยากร

 

             กลุ่มเป้าหมาย :  บุคลากรสายสนับสนุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

             แนวทางของ Lean

            1.  ต้องมีสิ่งที่ลดน้อยลง

            2.  ต้องมีสิ่งที่เพิ่มมากขึ้น

            3.  Lean คือ การเปลี่ยนจากความสูญเปล่า (waste) ไปสู่ คุณค่า  (value) ในมุมมองของผู้รับผลงาน ปรับปรุงเปลี่่ยนแปลงอย่างไม่รู้จบ

            4.  Lean  ไม่ใช่เรื่องของการทำงานให้หนักขึ้น หรือเร็วขึ้น  แต่เป็นการค้นหาความสูญเปล่า  และเปลี่ยนให้เป็นคุณค่าที่ผู้รับผลงานของเราต้องการ

 

              เป้าหมายของ Lean  เพื่อ

              1.  Productivity  เพิ่มประสิทธิภาพ ปริมาณงาน

              2.  Quality  เพิ่มคุณค่า

              3.  Cost   ลดค่าใช้จ่าย

              4.  Delivery  ส่งมอบได้รวดเร็ว

              5.  Safety  ปลอดภัยมากขึ้น ไม่เพิ่มความเสี่ยง

              6.  Moral   ขวัญกำลังใจของบุคลากรเพิ่มขึ้น

              7.  Environment  สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น

 

 

 

       แบ่งกลุ่มและนำเสนอ  ให้ปรับกระบวนการทำงาน ตามแนวทางของ Lean   ปรับแบบเดิม ไปสู่กระบวนการทำงานแบบใหม่   เพิ่มประสิทธิภาพ ปริมาณ เพิ่มคุณภาพ ลดค่าใช้จ่าย ส่งมอบได้รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่เพิ่มความเสี่ยง  และมีสภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น

 

            Lean  ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี จึงจะเห็นผล  และทำอย่างต่อเนื่อง จนเป็นนิสัย  ให้ทำเป็นนโยบายของหน่วยงาน รับทราบร่วมกัน ทำให้ชัดเจน  จึงจะเกิดผล     ทำ Lean แล้ว ไม่ควรจะไปเพิ่มภาระให้กับผู้รับบริการ/หน่วยงานอื่น 

 

 

ภาพโดย  :  Monly  และ ศรีนรา แมเร๊าะ 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 ธันวาคม 2558 17:14 แก้ไข: 17 ธันวาคม 2558 17:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์), Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น