นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 869
ความเห็น: 0

การทำเอกสารเบิกจ่ายผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานระบบการเงิน [C]

 

 

 

             คณะทรัพยากรธรรมชาติ  โดยหน่วยคลัง และงานนโยบายและแผน ได้ร่วมกันจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการทำเอกสารเบิกจ่าย ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อรายงานระบบการเงินที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย (FMISbudget)  ให้กับธุรการ เลขานุการภาควิชา/หน่วยงาน และหน่วยงานในสำนักงานเลขานุการคณะฯ    เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 09.00-11.00 น.  ณ ห้องประชุม 122   ที่ผ่านมา  โดยมี รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน (รศ.ดร.อรัญ  งามผ่องใส)  เป็นประธานฯ     สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม 35 คน 

 

          

 

 

                สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เริ่มดำเนินการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในระบบสารสนเทศทางการเงินตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป    โดยในส่วนของคณะทรัพยากรธรรมชาติมีระบบฐานข้อมูลเดิมที่ใช้งานภายในคณะฯ อยู่แล้ว  และเพื่อมิให้ข้อมูลซ้ำซ้อนกับระบบของมหาวิทยาลัย   คณะฯ จึงเลือกวิธีการ Import ข้อมูลเชื่อมกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ (ระบบ FMISbudget)    ดังนั้นจึงต้องประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจร่วมกันกับภาควิชา/หน่วยงาน และหน่วยงานในสำนักงานเลขานุการคณะฯ ที่ตั้งกรอบรายจ่าย และเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของภาควิชา/หน่วยงานได้อย่างถูกต้อง 

         

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 กุมภาพันธ์ 2559 17:04 แก้ไข: 23 กุมภาพันธ์ 2559 17:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น