นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 621
ความเห็น: 0

งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (1) : ทิศทางและนโยบาย [C]

 

 

 

 

       ในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี  มหาวิทยาลัยได้กำหนดทิศทาง นโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย   ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ใช้นโยบายเดียวกัน    

 

      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ 6 ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  และ 31 นโยบาย    

 

             ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย มี 6 ทิศทาง ที่คณะ/หน่วยงาน จะต้องวางแผนการกำหนดกรอบรายจ่ายจากแหล่งเงินรายได้ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย   โดยในปีงบประมาณ 2560  จะไม่เหมือนกับปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา   เนื่องจากปีงบประมาณ 2560 ได้กำหนดไว้ 6 ทิศทาง  ได้แก่

             1.  ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงระดับสากล  มี 4 นโยบาย

             2.  มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม (University Engagement)  มี 6 นโยบาย  

             3.  ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ  มี 3 นโยบาย

             4.  ระบบบริหารมหาวิทยาลัยที่ทรงประสิทธิภาพ  มี 5 นโยบาย

             5.  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงินเพื่อเพิ่มคุณค่า มี 8 นโยบาย

             6.  อื่น ๆ  (ที่ไม่เข้าข่ายใน ข้อ 1 - 5)  

 

              สำหรับทิศทาง และนโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ของคณะ/หน่วยงาน    กรอบรายจ่ายทุกรายการที่ตั้งเป็นแผนไว้  จะต้องนำไปใส่ในระบบ PSU FMIS Budget  ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ซึ่งส่วนนี้ งานนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานดำเนินการ   สำหรับในกระบวนการเบิกจ่าย จะต้องสอดคล้องกับทิศทาง และนโยบายที่กำหนดไว้ตั้งแต่ช่วงการจัดทำแผน  หน่วยงานคลังจะดำเนินการ   ทั้งนี้ในการกำหนดรหัส และการตั้งค่ารายการงบประมาณ จะต้องมีการคุยปรึกษาหารือกับหน่วยคลังของคณะ/หน่วยงาน เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการนำไปปฏิบัติจริง.

 

 

ที่มา : กองแผนงาน ม.อ.

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 เมษายน 2559 22:19 แก้ไข: 19 เมษายน 2559 10:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น