นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 714
ความเห็น: 0

งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (2) : ทิศทางผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงระดับสากล [C]

ทิศทางและนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560 (เงินรายได้และเงินแผ่นดิน)

 

 

 

 

         ตาม บันทึกนี้   ที่ได้บันทึกไปแล้ว   ดังนั้นมาดูในรายละเอียดในแต่ละทิศทาง ประกอบด้วยนโยบายอะไรกันบ้าง  

 

ทิศทางข้อ 1.  ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงระดับสากล

 

1)     ส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและโปรแกรมการเรียนที่เหมาะสมเพื่อรองรับความหลากหลายและเข้าสู่สากล และกำกับการดำเนินงานหลักสูตรให้มีคุณภาพและทันสมัย รวมทั้งสนับสนุนการสร้างหลักสูตรที่ทำให้บัณฑิตสามารถสร้างงานเองได้ และเป็นที่ต้องการของตลาดงาน หรือการปิด/ปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่ทันสมัย/ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดงาน

 

*2)   ส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาไปสู่ระดับที่สามารถใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้บัณฑิตสามารถสื่อสารในประชาคมโลกได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง

(นโยบายข้อนี้ มหาวิทยาลัยเน้นเป็นพิเศษ)  

 

3)    ส่งเสริมการสร้างกลไกและเอกลักษณ์เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นสงขลานครินทร์ ตามวัฒนธรรมองค์กรหรือปณิธาน “ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” และให้มีค่านิยม “PSU” ร่วมกัน ด้วยการจัดการบ่มเพาะนักศึกษาอย่างเป็นระบบ ที่ทำให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ

 

4)    สนับสนุนการบูรณาการระหว่างการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

 

 

 

            ดังนั้นการจัดทำงบประมาณเงินรายได้คณะ/หน่วยงาน จะต้องสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ในการเบิกจ่ายจะต้องแสดงรายการที่เบิกจ่ายให้ชัดเจน โดยนำข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศทางการเงินรายได้ การเบิกจ่ายตามแผนหรือไม่เป็นตามแผน  ข้อมูลจะอยู่ในระบบ   ซึ่งผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยสามารถติดตามการใช้จ่ายเงินได้.

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 เมษายน 2559 17:56 แก้ไข: 25 เมษายน 2559 13:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ Ico24 เปตอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น