นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 827
ความเห็น: 0

งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (4) : ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ [C]

ทิศทางและนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560 (เงินรายได้และเงินแผ่นดิน)

 

 

 

 

 

            ทิศทางข้อ 3.   ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ

 

 

 

*15)  ส่งเสริมการปรับระบบสนับสนุนการศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นสากลเพื่อรองรับการเข้าศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ  อาทิ  การพัฒนาหลักสูตรให้มีความสากล การเปิดหลักสูตรนานาชาติ การรับนักศึกษาต่างชาติ การถ่ายโอนหน่วยกิต การสร้างความร่วมมือกับนานาชาติ โดยสร้างหลักสูตรแบบ joint degree และอื่น ๆ

        (มหาวิทยาลัยเน้นเป็นพิเศษ)

 

*16) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาค   อื่น ๆ และการพัฒนาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดทำหลักสูตร การวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงการสร้างครือข่ายการวิจัยและบัณฑิตศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างปรเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียนบวกหก

        (มหาวิทยาลัยเน้นเป็นพิเศษ)

 

17)  ส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ในทุกกรอบภารกิจ เพื่อเสริมกลยุทธ์การเชื่อมโยงกับต่างประเทศ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 เมษายน 2559 11:36 แก้ไข: 25 เมษายน 2559 13:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น