นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 728
ความเห็น: 0

งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (5) : ระบบบริหารมหาวิทยาลัยที่ทรงประสิทธิภาพ [C]

ทิศทางและนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560 (เงินรายได้และเงินแผ่นดิน)

 

 

 

           ทิศทางข้อ 4.  ระบบบริหารมหาวิทยาลัยที่ทรงประสิทธิภาพ

 

 

*18) ส่งเสริมการสร้างระบบการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ลดความซ้ำซ้อน รวดเร็วและมีธรรมาภิบาล เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงระบบการเชื่อมโยงบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขตให้มีรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น

(มหาวิทยาลัยเน้นเป็นพิเศษ)

 

19)  สนับสนุนการปฏิรูประบบการบริหาร สู่การบริหารเพื่อความแตกต่าง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

 

20)  สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของระบบคอมพิวเตอร์ที่รองรับการพัฒนาสู่การเป็น e-university ที่สมบูรณ์ ปลอดภัยภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่ดี

 

21)  ส่งเสริมการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้การพัฒนาวิทยาเขตต่าง ๆ ไปสู่ Green University  โดยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

 

22)  สนับสนุนการกำหนดแผนและทิศทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ มีจุดเน้นชัดเจนในแต่ละวิทยาเขตเพื่อความเป็นเลิศเฉพาะเรื่อง (flagship)

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 เมษายน 2559 22:24 แก้ไข: 25 เมษายน 2559 22:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้ และ Ico24 แมงปอ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น