นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1118
ความเห็น: 0

งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (8) : แผนงาน/งาน [C]

 

 

 

 

            การจัดทำงบประมาณเงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560   จะต้องใส่แผนงาน/งาน  ให้ตรงกับกรอบรายจ่ายที่หน่วยงานตั้งในแต่ละปี  ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทรายจ่ายนั้น ๆ   และแผนงาน/งาน มีความเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับ ทิศทางและนโยบายการจัดทำงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัยด้วย


            สำหรับในปีงบประมาณ 2560  แผนงาน/งาน  จะใช้หลักการเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2559   ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/งาน (ส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ) ต่อไปนี้

  

1.  แผนงานการบริหารการศึกษา

      1.1 งานบริหารทั่วไป

      1.2 งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารและสายสนับสนุน

 

2.  แผนงานจัดการศึกษา

     2.1 งานจัดการศึกษาสาขาทรัพยากรธรรมชาติ

 

3.  แผนงานสนับสนุนการศึกษา

      3.1 งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

      3.2 งานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก.)

      3.3 งานกิจการนักศึกษา

 

4.  แผนงานการวิจัย

     4.1 งานวิจัยประยุกต์ และงานวิจัยพื้นฐาน

     4.2 งานสนับสนุนวิจัย

 

5.  แผนงานบริการวิชาการ

     5.1 งานบริการวิชาการเพื่อสังคม

     5.2 งานบริการวิชาการเพื่อหารายได้

 

6.  แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

    6.1 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 เมษายน 2559 15:17 แก้ไข: 29 เมษายน 2559 15:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์), Ico24 บิวตี้, และ Ico24 มิกกี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น