นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 932
ความเห็น: 0

งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (9) : รายรับที่ต้องหักสมทบเข้าส่วนกลาง ม.อ. ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 [C]

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

 

 

 

              การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยได้กำหนดอัตราเงินสมทบเงินรายได้ส่วนกลาง ที่หักจากเงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของประมาณการรายรับ และรายรับจากค่าธรรมเนียมพิเศษและโครงการพิเศษ ให้หักสมทบในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 12 หรืออัตราตามประกาศของมหาวิทยาลัย


              จำแนกประเภทรายรับที่ต้อง  หักสมทบเข้าส่วนกลางมหาวิทยาลัย  มีดังนี้

 

 

            1.  ค่าหน่วยกิต   หักรายรับสมทบเข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ 5  (เดิม หักร้อยละ 4)

 

             2.  ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าธรรมเนียมวิจัย หักรายรับสมทบเข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ 12 (เดิม หักร้อยละ 11)   

       

             3.  ค่าหน่วยกิตจากโครงการพิเศษ หักรายรับสมทบเข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ 12 (เดิม หักร้อยละ 11)

 

             4.  ผลผลิตที่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน หักรายรับในส่วนที่เป็นกำไร (ร้อยละ 30)  สมทบเข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ 5  (เดิมร้อยละ 4)

 

             5.  ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ หักรายรับสมทบเข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ 4 (อัตราเดิม)

 

             6.  ผลประโยชน์จากการดำเนินการอื่น ๆ หักรายรับสมทบเข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ 5 (เดิม หักร้อยละ 4)

 

             สำหรับ รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนเพิ่ม    ไม่ต้องหักสมทบเข้ามหาวิทยาลัย   เพียงแต่จัดสรรกลับคืนให้คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 60   และเข้าส่วนกลางมหาวิทยาลัย ร้อยละ 40  ใช้หลักการเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

             และนี้คือ ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เตรียมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

 

 

 

 

 


หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 พฤษภาคม 2559 14:34 แก้ไข: 05 พฤษภาคม 2559 14:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น