นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1419
comment: 0

สัมมนา "ทิศทางและกรอบแผนการพัฒนาระยะยาว 15 ปี" ของ ม.อ. [C]

ทิศทางและกรอบแผนการพัฒนาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 

 

          ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้กำหนดจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง "ทิศทางและกรอบแผนการพัฒนาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"   ในวันศุกร์ที่  29  กรกฎาคม 2559  ณ ห้องแกรนด์บอล์รูม เอ ชั้น 8  โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ สงขลา  จัดโดย  กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา :

           ประกอบด้วย  ผู้บริหาร คณบดี คณะกรรมการประจำคณะ/หน่วยงาน หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าหลักสูตร ผู้รับผิดชอบด้านการวางแผนของหน่วยงาน คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป  จำนวน  400 คน   

 

วัตถุประสงค์ :

          1.  เพื่อให้บุคลากรของคณะ/หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตระหนักถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปในอนาคตและร่วมกันกำหนดทิศทาง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในอีก 15 ปี ข้างหน้า

           2.  เพื่อให้บุคลากรของคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความมุ่งมั่นร่วมกันต่อแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในอนาคต

 

กิจกรรมการสัมมนา :

           1.  การบรรยาย "มหาวิทยาลัยกับการรับมือกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต"    โดย  ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

                และ "บทบาท ม.อ.ในอนาคต 15 ปี (พ.ศ. 2574) ภายใต้กรอบแผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574)"    โดย   รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

           2.  ระดมความคิดเห็น

                วิพากษ์และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็น "ทิศทาง จุดเน้น และความครอบคลุมของกรอบแผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

 

          ดังนั้น หากท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นดังกล่าว  สามารถเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา โดยตรงได้ที่ https://goo.gl/iY7Nbi 

 

 


หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 กรกฎาคม 2559 12:23 แก้ไข: 20 กรกฎาคม 2559 12:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 anni, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment
you must log in before you can post a comment.