นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 2 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
พนักงานเงินรายได้ก็มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเป็น "บุคลากรดีเด่น" 2348 0
คุณคือ "คนสำคัญในองค์กร" 2300 1
ขวัญและกำลังใจพนักงานเงินรายได้ 3215 0
ทิศทางการตั้งกรอบรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 1714 0
ผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียมพิเศษ 1635 0
แนวทางในการประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา 1962 0
แนวคิดในการตั้งกรอบรายรับ-รายจ่ายหน่วยงาน 2378 0
รายงานผลตามข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัย 1595 0
ว่าด้วย “ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ตามแบบฉบับองค์กร” 2557 1
"รักในหน้าที่....สู่รักองค์กร" เนื่องในวันแห่งความรัก 2145 0
ทำไม? 1594 0
รวมพลังชาวทรัพย์ Big Cleaning Day : ลุ้นรางวัลซับเหงื่อ 1957 1
รวมพลังชาวทรัพย์ Big Cleaning Day : ช่วงพักเที่ยง 2230 1
ทำอย่างไร? "ให้มีการบริหารการประชุมที่มีประสิทธิภาพ" 1946 1
คำมั่นสัญญา 1739 1
นักสู้ชีวิต 2160 0
ไม่ไกลเกินฝัน กับ "นักคิดสร้างสรรค์" 2160 1
สมองความคิด 1897 1
งบประมาณเงินรายได้ : สัดส่วนรายจ่าย 6353 1
งบประมาณเงินรายได้ : แผนงานการวิจัย 1972 0
งบประมาณเงินรายได้ : แผนงานสนับสนุนการศึกษา 1782 0
คิดจะจ้างคนเพิ่ม! จะทำอย่างไรดี? (2) 1939 3
คิดจะจ้างคนเพิ่ม! จะทำอย่างไรดี? (1) 1573 1
งบประมาณเงินรายได้ (5) 1648 0
ความเชื่อ 1662 5
งบประมาณเงินรายได้ (4) 1685 1
เราจัดทำงบประมาณเงินรายได้เพื่ออะไร? 1719 3
วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเงินในอนาคต 1648 0
สถิติค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ปีงบประมาณ 2545 - 2554 4504 3
บอกหน่อยได้ไหม? 1684 1
ครองตน ครองคน ครองงาน 4569 2
กัดไม่ปล่อย 2040 10
เงินกองทุนวิจัย 1371 0
งบประมาณเงินรายได้ (3) 1512 0
งบประมาณเงินรายได้ (2) 1523 0
งบประมาณเงินรายได้ (1) 1507 0
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 1909 2
การตรงต่อเวลา 2418 1
โหรพยากรณ์ทายทัก "แผนปฏิบัติการประจำปี" 1929 4
การประเมินคุณภาพเว็บข้อมูลสารสนเทศ (10) 2313 1
การประเมินคุณภาพเว็บข้อมูลสารสนเทศ (9) 1698 0
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบเหมาจ่าย 2156 2
ข้อมูลประกอบการจัดสรรรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา 1705 0
เรื่อง การประเมินคุณภาพเว็บข้อมูลสารสนเทศ (8) 1526 0
การสร้าง Shortcut ให้กับโปรแกรมที่ใช้งานบ่อย ๆ 2882 4
การประเมินคุณภาพเว็บข้อมูลสารสนเทศ (7) 1901 0
การประเมินคุณภาพเว็บข้อมูลสารสนเทศ (6) 1814 1
เทคนิคการเย็บกระดาษ 31225 6
เมื่อไหร่จะได้รับเงิน [C] 2129 1
การประเมินคุณภาพเว็บข้อมูลสารสนเทศ (5) 1950 0
สรรค์สร้างความคิดพิชิตงาน (2) 1915 2
สรรค์สร้างความคิดพิชิตงาน (1) 1745 3
การประเมินคุณภาพเว็บข้อมูลสารสนเทศ (4) 2190 0
ขอเป็นบันทึกที่ 18 กับการเรียนรู้ในต่างแดน 2243 5
การประเมินคุณภาพเว็บข้อมูลสารสนเทศ (3) 1811 0
เรียนรู้ E-Document Version 2 1982 2
การประเมินคุณภาพเว็บข้อมูลสารสนเทศ (2) 1738 0
การประเมินคุณภาพเว็บข้อมูลสารสนเทศ (1) 2234 2
Website ของหน่วยงานสำคัญอย่างไร (2) 1836 1
ความคาดหวังของลูกค้า 2694 2
แผนการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 1714 0
ชีวิตนี้ใครลิขิต 1734 3
5ส กับ ส ที่ 6 4036 2
หลักฐานอ้างอิงผลการชำระเงินค่าธรรมเนียมการวิจัย 1429 0
รายงานการประชุม 3524 0
การพิมพ์ “ตัวเลข” จ่าหน้าซองจดหมายราชการ 7161 0
คุณเคยเอ่ย คำว่า "พวกเรา" และ "ขอบคุณ" บ้างมั้ยในหน่วยงาน 1887 7
กองทุนวิจัย (2) 1749 1
กองทุนวิจัย (1) 1412 1
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554 ของสำนักงานเลขานุการคณะฯ (4) 2272 1
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554 ของฝ่ายวิจัยและบริการ (3) 1805 0
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554 หน่วยงานระดับภาควิชา (2) 1763 0
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554 (1) 2308 1
รายงานราชการใสสะอาด ในรอบปีงบประมาณ 2553 1654 0
ปัญหาระบบการแจ้งเตือนจดหมายที่ส่งทางระบบ E-mail [C] 2956 9
บทบาทเลขานุการที่ประชุม (7) 1610 0
บทบาทเลขานุการที่ประชุม (6) 1768 0
บทบาทเลขานุการที่ประชุม (5) 1694 0
บทบาทเลขานุการที่ประชุม (4) 1750 0
บทบาทเลขานุการที่ประชุม (3) 2619 0
การเสริมสร้างวิสัยทัศน์ (2) 1490 2
การเสริมสร้างวิสัยทัศน์ (1) 1823 1
มาอุดรูรั่ว รายรับของหน่วยงานกันเถิด 1495 5
การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานเงินรายได้ในระดับที่สูงขึ้น 2455 1
ฉันมีเงินรายได้สะสมเพิ่มขึ้นแล้วน่ะ!...แต่จะใช้เงินส่วนนี้ได้อย่างไร? 2179 1
เมื่อมีรายรับค่าธรรมเนียมการวิจัยเข้าหน่วยงาน..จะทำอย่างไร? 1409 0
การติดตามรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา 1819 0
การสืบค้นข้อมูลรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาของหน่วยงาน 1554 0
การบริหารจัดการเงินรายได้วิชาสหกิจศึกษา และวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 1930 1
“นักวิเคราะห์” เป็นเช่นไร? (ตอน 3) 2962 2
“นักวิเคราะห์” เป็นเช่นไร? (ตอน 2) 1775 0
“นักวิเคราะห์” เป็นเช่นไร? ตอน 1 3209 4
เริ่มสับสน กับ 15 คำถาม? ของ PMQA 2080 6
เมื่อคิดจะปรับรูปแบบการประชุม ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (1) 2013 5
ความคาดหวัง "โมเดล PMQA" 2297 6
อย่ามองข้ามความปลอดภัยนะน้อง? 1475 3
โครงสร้างการบริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1618 2
เกิดอะไรขึ้น? เมื่อค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาที่คณะทรัพย์....พุ่งปรี๊ด 4227 0
กระบวนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ 4214 0
ปฏิบัติการ "รุกฆาต" ข้อมูลประกอบการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 2959 2