นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2425
ความเห็น: 3

"การสื่อสารเพื่อการบริหาร"

บันทึกจากชั้นเรียน นบ.ม.อ. 2
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2552 ดิฉันตั้งใจจะลาหยุดงาน เพื่อทำงานบางอย่างอยู่กับบ้าน

คิดขึ้นมาได้ว่าศุกร์นี้เราเรียนเชิญที่วิทยากร ที่นับถือกัน ดิฉันเรียนรู้เรื่องราวการทำงานจากมากมายจากท่านในเมื่อท่านมาเป็นวิทยากรให้เราด้วยใจ ท่านปลีกจากงานประจำดูแลคนไข้ งานบริหารอื่นๆ มาร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้วันนี้ เราควรมาดูแลท่านดิฉันคิดตั้งแต่ก่อนอน เป็นอันว่าแผนการลางานเพื่อทำงานที่บ้านต้องล้มเลิกไป  "บางครั้งเราทำงานเพราะหน้าที่" "บ่อยครั้งเราทำงานเพราะรักงาน  "หลายครั้งเราทำงานเพราะ "สปิริต" 

วิทยากรคือท่าน รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ คณะแพทย์ฯ

ท่านเกริ่นก่อนเรียนว่า  "ทุกครั้งมหาวิทยาลัยให้เกียรติผมมาเป็นวิทยากร ผมจะยินดี เพราะมันได้ออกมาจากมุมมองวิชาชีพแพทย์ของผม"  เข้าใจว่าที่เขาเชิญผมเพราะผมมีประสบการณ์ส่วนหนึ่งในการเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หัวข้อที่จัดให้

" ประสบการณ์การใช้การสื่อสารเพื่อการบริหาร"  ผู้เชิญคงเห็นผมมีประสบการณ์ที่ต้องสื่อสารกับคนหลายระดับ เป็นจำนวนมากในการบริหารเป็นความท้าทายในการที่ผมจะได้ใช้โอกาสนี้ในการทบทวน ทฤษฎีการสื่อสารที่ไม่ใช่ฟิวส์ของผม ในขณะเดียวกันก็ย้อนทบทวนการใช้การสื่อสารในการบริหารที่ผ่านมาพบว่า การบริหารที่จะสำเร็จได้ต้องให้ความสำคัญของการสื่อสารมาก...

ก่อนเข้าบทเรียนท่านถามก่อนว่าใครจบนิเทศน์ศาสตร์ หรือจบทางด้านการสื่อสารมวลชนบ้างเพื่อจะได้เป็นตัวช่วยในเรื่องของศาสตร์ แต่ผมจะว่าไปในส่วน
ของการเรียนรู้จากประสบการณ์ ....ไม่มีใครที่จบทางด้านนี้เลย (ที่จริงมี 1 คนในห้องเรียนนี้คือคุณทวาทศ..แต่เธอเข้าห้องเรียนช้า.....ฟ้อง...ฟ้อง...ฟ้อง...ผ่าน Blog  อิ้ว....อิ้ว....สม...)

ในบทเรียนท่านยกทฤษฎีการสื่อสารก่อนเข้าบทเรียน
มีผู้ส่ง...มีผู้รับ...มีวิธีการส่ง...มีสภาพแวดล้อมของการส่ง....อื่นๆ...ที่เป็นปัจจัยส่งเสริม...หรือเป็นอุปสรรคเบื้องต้นที่อาจพบได้ในการสื่อสารระหว่างกัน

ดิฉันคิดตามอย่างมีสมาธิ...วันนี้เรามีสมาธิดีจังผิดจากทุกครั้งที่อยู่ในห้องอบรบสมาธิสั้นเหมือนปลาทอง...

ถามตัวเองวันนี้ฟังได้ดีจัง พบว่า
เราไม่ได้รับเอกสารแจก..เพราะมันหมด
เพราะเราตั้งใจมาฟัง....ไม่นำงานอื่นมานั่งทำด้วย
ppt.ของอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษ ไปอ่านเองคงลำบากน่าดูก็เลยสนใจเป็นพิเศษ
วันนี้เครื่องรับสารดีใช่ซิเมื่อวานนี้หัวใจอึมครึมทั้งวันวันนี้ตัดมันทิ้งไปได้แล้ว

ไม่ได้ออกนอกเรื่องนะคะ...ให้เห็นเป็นตัวอย่างอารมณ์ของผู้รับสาร...เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของการสื่อสาร...เป็นต้น

ในชั้นเรียนออกแบบให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มทำ 2 Workshop 

Workshop 1 ให้วิเคราะห์ (Analysis)

ความหมาย วิเคราะห์ (จาก WIKI) เป็นการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน รวมทั้งการสืบค้นความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ เพื่อดูว่าส่วนประกอบปลีกย่อยนั้นสามารถเข้ากันได้หรือไม่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแท้จริง ทักษะการวิเคราะห์ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
1. ความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ ตลอดจนทัศนะคติในดรื่องที่จะวิเคราะห์นั้นๆ 40% รวมเรียกว่าศาสตร์

2. ศิลปในการใช้ภาษา การสื่อสาร การถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจมุมมอง 40% รวมเรียกว่าศิลป

3. สัญชาติญาณและความกล้าหาญอีก 20% เรียกว่าพรสวรรค์

ท่านให้จับกลุ่มเล่าเรื่องการสื่อสารที่เราเรียกว่า "ดี"  กับการสื่อสารที่เราเห็นว่า "ไม่ค่อยดี"   อย่างน้อยให้ยกตัวอย่างมาให้ได้ กลุ่มละ 2 เรื่อง  ส่วนใหญ่เลยความบกพร่องของการสื่อสารคือ ผู้ส่งสารมักใช้ "ภาษา I " (ภาษาที่ฉันรู้เรื่องแต่คนอื่นไม่รู้เรื่อง)

การนำเสนอกลุ่ม มีเรื่องราวและสาระชวนขำ กับภาษา I มากมาย  ดิฉันสังเกตุว่า การเรียน นบ.ม.อ. 2 นี้มีการพาดพิง มีการแซว "คุณคนข้างหลัง" มากมาย เธอเป็นสตรีที่เพื่อนๆ ชอบหยิก ชอบหยอกซะจริงๆ เป็นสีสรรของห้อง...ใครหายไปไหนก้ไม่เป็นไร ลองเธอหายไป
เพื่อนๆ โทรตามกันระงม...อิ...อิ...

Workshop 2  ให้จับกลุ่ม สังเคราะห์ (Synthesis)
ดิฉันแยกแยะได้ไม่ดีว่า สังเคราะห์ คืออย่างไร จึงไปหา ดร. กู มา ท่านบอกไว้ว่า

"คือการรวบรวมส่วนประกอบย่อย ๆ หรือส่วนใหญ่ ๆเข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นเรื่องราวอันหนึ่งอันเดียวกัน การสังเคราะห์จะมีลักษณะของการเป็นกระบวนการรวบรวมเนื้อหาสาระของเรื่องต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างที่ยังไม่ชัดเจนขึ้นมาก่อน อันเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ภายในขอบเขตของสิ่งที่กำหนดให้"

ท่านแต่งโจทย์มาสนุกเชียว....
ให้กลุ่ม Synthesis  ในบทบาทของผู้นำต่อสถานการณ์เหล่านี้ เห็นอย่างไร และจะทำอย่างไร มีโจทย์ด้วยกัน 7 ข้อด้วยกัน

ลองมาดูข้อที่ 1. กัน  ให้กลุ่มช่วยกัน Synthesis  เมื่อท่านต้องชี้นำให้ผู้คนในองค์กรเห็นคุณค่าของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่ 1    ท่านจะสื่อสารอย่างไร

ข้อแรกก็สนุกแล้วค่ะ ติดตามอ่านตอนต่อไปนะคะ

มีความสุขกับค่ำวันอาทิตย์นะคะ
 
 
 
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 06 กันยายน 2552 19:05 แก้ไข: 06 กันยายน 2552 21:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ท่านประธานที่เคารพ ...ขอใช้สิทธิพาดพิงคะ

จะว่าไปวันนั้น โดนซะเละเลยทีเดียว แต่ไม่เป็นไร เพื่อความสุขของเพื่อน  .....ศรีทนได้....

คอยติดตามอ่านเรื่อง "ป๊า" ได้ที่นี่เร็วๆนี้ คะ

ปล.แอบลงโฆษณาซะเลย 

  • จ่ายค่าโฆษณา  ด้วยค่ะคุณ คนข้างหลัง
  • เป็น เอสเปสโซ 1 แก้ว
  • อิ...อิ...

Ico48
ไทยมุง (Recent Activities)
06 September 2009 21:09
#48067

ผมก็เข้าเรียนช้า เลยไม่ได้รับทราบเรืองราวในย่อหน้าที่ 4-5-6 ประเด็นเรื่อง"ฟิลด์" ของวิทยากร เป็นประเด็นสำคัญที่ผมรับรู้ในช่วงแรกของการรับฟัง ช่วงแรกที่ได้รับฟังก็ไม่มี sheet เหมือนกัน 

ผมรับฟังโดยไม่ทราบหน้าที่การงานของวิทยากร ไม่ทราบถึงประสบการณ์งานบริหารของวิทยากร ความรู้สึกของผม คือหมอ ที่มาพูดเรื่องทฤษฎีการสื่อสาร

ผมจึงมีอารมณ์การรับสารที่ต่างจากคุณเมตตา

ในช่วง workshop 2: Sythesis ข้อ 7 มีโจทย์ว่า

"7. จัดงานมหกรรมใน มอ. มีรถติดตลอด จะสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกอย่างไรให้มาช่วย"

บังเอิญผมเป็นคนมาตอบ

กลับได้ feedback จากวิทยากรว่า วิทยากรหมายถึงหน่วยงานภายนอก "ใส่เกียร์ว่าง" ผมก็สงสัย ว่าตรงไหน ที่สื่อว่าหน่วยงานภายนอกใส่เกียร์ว่าง

อันนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาของการสื่อสารของผู้บริหารเหมือนกัน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.35.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ