นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2753
ความเห็น: 3

งบพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

เป็นจุดหนึ่งที่รวมใจทีมงาน..ข้างหลังได้ในเบื้องต้น..
การประชุมคณะกรรมการพิจารณางบพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี แต่ละปีเรามีงบเงินรายได้ ที่จะใช้เพื่อการพัฒนาบุคลากร ในสำนักงานอธิการบดี..บุคคลากรจำนวนใกล้ๆ 500 คน มีงบ 500,000.- หากจับหารยาวกันก็จะมีงบพัฒนาคนละ 1,000.- คน ฟังดูน้อยนะคะ...แต่อันที่จริงแล้วก็มีส่วนที่เกินจากนั้น ตามวาระและความจำเป็นของเนื้องานวิชาชีพที่เราส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาตามความจำเป็น....

เราแบ่งงบนี้สำหรับ 9 หน่วยงานเพื่อตอบสนอง...ตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการพัฒนา 1 ครั้ง ต่อคน ต่อปี  
งบนี้มีหลายปีแล้ว...แต่โดยระบบเพิ่งจะมีการให้ กอง...นำเสนอโครงการเพื่อขอจัดสรรเงิน...3 ปีที่ผ่านมา ปีนี้เป็นปีแรก....ที่เราจัดช่วงเวลาให้ กอง...มาเสนอเจตนารมณ์ของโครงการ ด้วยเพราะเราได้รับข้อเสนอแนะว่า...ทุกปีกรรมการมองมุมเดียว...คือมุมกรรมการอยากมีโอกาสในการพูดคุยสองทางบ้างได้เลยค่ะ...กจ. จัดให้

บรรยากาศ...ดีทีเดียว..
แน่หล่ะการสื่อสารสองทางบรรยากาศดีกว่าการสื่อสารทางเดียวอยู่แล้ว...

         งานนี้ได้มีการทบทวนกระบวนการของตัวเอง...จากที่ทำเดิมๆ....สร้างบรรยาศของการได้คุยกันเพิ่มขี้น....ที่แฝงๆ คือเป็นเวทีฝึกให้บุคลากรที่มานำเสนอโครงการได้ขายไอเดียของหน่วยงาน...ผ่านผู้แทน....ทีมงานที่อยู่ข้างหลังก็รอลุ้นรอเชียร์...เป็นไง..เป็นไง....เป็นจุดหนึ่งที่รวมใจทีมงาน..ข้างหลังได้ในเบื้องต้น..
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ลุ้นอยู่เหมือนกัน  กองเราได้เท่าไหร่น้อ

ไม่เห็นจะเคยได้ใช้เงินงบพัฒนาบุคลากรนี่เลย

ดีจัง...จะได้ไปพัฒนากะเค้ามั่งมั้ยนะ?

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.167.166
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ