นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1760
ความเห็น: 1

งานพัฒนาและฝึกอบรม..ทำอะไร

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา(21 ธ.ค.50) มีรายการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาบุคลากรที่มีท่านอธิการบดีเป็นประธานปรกติจะให้นัดประจำทุก 2 เดือน แต่ก็เป็นปรกติอีกนั่นหล่ะที่เราจะทำไม่ได้ตามประสงค์เราเฉลี่ยนัดได้ประมาณ 4 เดือนครั้ง  

งานพัฒนาและฝึกอบรมทำอะไร"เรื่องราวการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรตามเป้าประสงค์และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอีกหน้าที่คือตอบคำถามตามตัวชี้วัดในหมวดของการพัฒนาองค์กรอาทิ...จำนวนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน...จำนวนร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ จำนวนชั่วโมงของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา...
 
เมื่อวันศูกร์ มีการรายงานผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมา มีการเสนอแผนพัฒนาบุคลากรปี 2551 ออกนโยบายการพัฒนาบุคลากร ระหว่างปี 2551-2553 ว่า

"เร่งรัดพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยโดยพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์และสนับสนุนให้บุคลากรมีการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปกิบัติ เพื่อการไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้"

แล้วเราก็จะส่งนโยบายนี้ไปให้คณะหน่วยงานทราบ โดยใช้หลายช่องทางเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยไม่หลุดไปจากกรอบที่กำหนด

ยังมีงานในส่วนของระบบบริหารจัดการความรู้ในองค์กรซึ่งไม่ได้ขึ้นตรงกับคณะกรรมการชุดนี้แต่จะขึ้นตรงกับ"กรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร หรือชื่อเล่นๆ ว่า กรรมการ KM "  ทำเรื่องกระบวนการส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร  ด้วยเรื่องนี้เองทำให้ดิฉันได้มาผู้พัน "ชานชาลาเพื่อการสื่อสาร" บน Share.psu.ac.th ที่ทำให้มาพบกับท่าน ผู้อ่านทุกวัน ทุกวัน

ยังมีงานในส่วนของที่เรียกว่า..งานลาศึกษาฝึกอบรมไปราชการไปดูงานทั้งในและต่างประเทศ

งานทำให้ดิฉันพบคนมากหน้าหลายตางานสร้างโอกาสให้ดิฉั้นได้เรียนรู้จากคนเก่งๆ จากเพื่อนร่วมงาน จากผู้เข้าอบรม วิทยากร จากผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ดิฉั้นสนุกสนานกับการทำงาน ทำงานได้ตลอดเวลา บ่อยครั้งก็เก็บไปนอนฝัน แต่ทั้งหมดเป็น สีสรรและลีลาของชีวิต 

"งานคือ...ชีวิตชีวิตคืองาน.....บันดาลสุข  
ทำงานให้สนุก เป็นสุข เมื่อ(ไป)ทำงาน
ชีวิตคือ.....ลมหายใจ ใครก็รู้
ชีวิตคือ.....การต่อสู้ควรศึกษา
ชีวิตคือ.....กิจการงานตระการตา
ชีวิตคือ.....กาลเวลาที่คุ้มครอง......"

เขียนไปเขียนมาเหมือนสุนทรพจน์ ยังไงไม่รู้...

ฉัน..เอง....
(ขอเลียนแบบ หน่อยนะคะ)

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 24 ธันวาคม 2550 10:33 แก้ไข: 24 ธันวาคม 2550 10:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

รับรู้.. ครับ กระพ๊ม..

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.143.26
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ