นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1383
ความเห็น: 6

รางวัล "นักเขียนประจำเดือน"

รางวัลนักเขียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 เป็นเดือนแรก

ชานชาลาแห่งการเรียนรู้แห่งนี้เห็นควรมีการพิจารณา "นักเขียนประจำเดือน" โดยมีสัญลักษณ์ Blog ติดดาว ที่ Blog พร้อมมีของขวัญให้(ขออุบไว้ก่อนนะคะ)

ทั้งนี้เราจะให้สมาชิกตัดสินกันเองคนที่เราเห็นหน้าเห็นตากันในเวทีนี้นี่แหล่ะเป็นกรรมการตัดสิน สำหรับเดือน พฤศจิกายน 2555 นี้ขอนับจาก 3-30 พฤศจิกายน 2555 ประกาศผลในวันที่ 6 ธันวาคม 2555

รางวัลมุ่งส่งเสริม จูงใจให้สมาชิก ใช้เวที Share.psu.ac.th เป็นเวทีกลางในการทำKowledge Sharing สร้างวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน สร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มแรงจูงใจ ถ่ายทอดพลังการทำงาน พลังความมุ่งมั่นและสร้างบรรยากาศความเป็นกัลยาณมิตรในองค์กร

ทั้งนี้ผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับรางวัล "Blogger of the Month"จะต้องมีเนื้อหาเรื่องเล่าเข้าข่ายตามที่ระบุ(ไม่ครบทุกข้อก็ได้) ผู้ได้รับจะต้องไม่เป็นกรรมการพิจารณาในเดือนนั้นๆ โดยมีการเขียนเรื่องราวเข้าข่าย ประเด็นดังต่อไปนี้

1.แสดงตัวตนชัดเจน เช่น บอกสังกัดแจ้งหน่วยงาน และใส่รูปภาพประจำ Blog ที่
   เป็นภาพถ่ายตนเอง(ข้อนี้เป็นภาคบังคับค่ะ)
2.เขียนสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 บันทึก 3 บันทึก (สัปดาห์หนึ่งมี 7 วัน)
3.ใส่คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องที่เขียน
4.เขียนเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการทำงาน อาจเป็นเทคนิควิธีการทำงาน ความรู้
   ที่ได้จากงานที่ทำ สิ่งที่เรียนรู้จากการทำงาน ประสบการณ์ที่ได้จากการทำงาน
5.เล่าผลงานตนเองหรือผลงานของทีมที่ภาคภูมิใจ
6.เล่ากิจกรรมแต่ละวัน ทำอะไรไปได้บ้าง ตามเป้าหมายหรือไม่ตามเป้าที่วางไว้
   หรืออาจเป็น AAR ประจำวัน
7.เสนอมุมมอง ของตนเองต่อสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
8.เขียนให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงาน องค์กร
9.เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน ของตนที่เชื่อมโยงกับผู้อื่นในองค์กร
10.เขียนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะ หน่วยงาน 

กรรมการและเลขานุการจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันทุกเดือน โดยเลขาของทีมจะติดตามผู้มีคุณสมบัติที่พอจะเข้าข่ายการได้รับรางวัล นัดหมายและเสนอชื่อต่อกรรมการให้พิจารณาตัดสิน Blogger of the Month

จะประกาศผลรางวัลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไปค่ะ กรณีเป็นวันหยุดจะขยับเป็นประกาศ ในวันแรกของการเปิดทำการ

สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2555 เริ่มตั้งแต่ 3-30 พฤศจิกายน 55 

คณะกรรมการรับเชิญ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 ประกอบด้วย

1.คุณกิตติศักดิ์ ชูมาลี  Our Shangri-La คณะแพทยศาสตร์
2.คุณสิขเรศ แสงขำ  Baby คณะทรัพยากรธรรมชาติ
3.คุณ ServiceMan ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และมี น้องยามฯ เป็นฝ่ายเลขานุการให้ค่ะ

สำหรับกรรมการเราจะส่งจดหมายเชิญไปยังหน่วยงานอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะ

เชิญชวนเหล่านักเขียนร่วมกันเขียน นักอ่านช่วยกันอ่านช่วยกันให้กำลังใจแก่กันนะ

มีความสุขกับการใช้งานนะคะ

 

หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 พฤศจิกายน 2555 13:51 แก้ไข: 03 พฤศจิกายน 2555 14:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LeeO, Ico24 Monly, และ 12 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ถึงเวลาที่แชร์เริ่มขยับความเข้มข้นขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้ว

เยี่ยมครับท้าวแชร์

ในฐานะที่เป็นแขกรับเชิญ ผมเสนอเพื่อพิจารณาลำดับความสำคัญของ ๑๐ ข้อดังนี้นะครับ

2.เขียนสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 บันทึก (สัปดาห์หนึ่งมี 7 วัน) เป็นลำดับความสำคัญแรก มีข้ออื่นครบทุกข้อแต่ขาดข้อนี้ไม่พิจารณาครับ โดยจำนวน ๔ บันทึกของข้อนี้นับจากบันทึกที่เกี่ยวข้องกับ

8.เขียนให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงาน องค์กร
9.เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน ของตนที่เชื่อมโยงกับผู้อื่นในองค์กร
4.เขียนเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการทำงาน อาจเป็นเทคนิควิธีการทำงาน ความรู้
   ที่ได้จากงานที่ทำ สิ่งที่เรียนรู้จากการทำงาน ประสบการณ์ที่ได้จากการทำงาน
5.เล่าผลงานตนเองหรือผลงานของทีมที่ภาคภูมิใจ
6.เล่ากิจกรรมแต่ละวัน ทำอะไรไปได้บ้าง ตามเป้าหมายหรือไม่ตามเป้าที่วางไว้
   หรืออาจเป็น AAR ประจำวัน

10.เขียนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะ หน่วยงาน
7.เสนอมุมมอง ของตนเองต่อสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

แต้มบวก

1.แสดงตัวตนชัดเจน เช่น บอกสังกัดแจ้งหน่วยงาน และใส่รูปภาพประจำ Blog ที่
   เป็นภาพถ่ายตนเอง
3.ใส่คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องที่เขียน

คงประมาณนี้ครับ

เราเอง

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
03 November 2012 14:43
#81615

ขอบคุณค่ะ...เด๊่ยวไว้คุยกันในคณะกรรมการก็ได้ค่ะ

กำลังคิดว่า 4 บันทึกต่อสัปดาห์จะโหดไปหรือเปล่า?

หรือจะลดเป็น 3 ดี

อิ...อิ..

ตั้งไว้โหด ๆ ดีแล้ว เมื่อยากแล้วได้มา ย่อมภูมิใจครับ

ผมเสนออีกอย่างคือ ๔ บันทึกต่อสัปดาห์ บันทึกที่จะมานับรวมเป็น ๔ บันทึกจะนำมานับได้ไม่เกิน ๑ บันทึกต่อวัน ทั้งนี้เตุผลเพื่อให้เขียน "สม่ำเสมอ" ผู้เขียนจะเขียนกี่บันทึกใน ๑ วันก็ได้ แต่นับแค่ ๑ บันทึกต่อวันเท่านั้น

เป็นข้อเสนอแบบโหด ๆ นะครับ

อีกอย่างครับ

"Blogger of the Month" นี่เป็น the best one หรือไม่จำกัดจำนวนเพียงแต่ได้ตามเกณฑ์ก็ได้เป็น "Blogger of the Month" ครับ ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนสำหรับสมาชิกครับ

เราเอง

Ico48
โอ๋-อโณ (Recent Activities)
04 November 2012 10:17
#81627

เป็นกลยุทธที่น่าสนใจมากค่ะ หวังว่าจะเพิ่มบันทึกคุณภาพให้ Share ได้มากขึ้นนะคะ

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
04 พฤศจิกายน 2555 20:44
#81638
  • เป็นเรื่องที่ท้าย ทั้งผู้ที่จะบันทึก และคณะกรรมการ   คาดว่าจะมีเพื่อน ๆ มาร่วมบันทึกกันเยอะ ๆ นะค่ะ 
Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
11 November 2012 23:28
#81822

๓ บันทึกนี่ผมว่าน้อยไปนะครับ สำหรับ "Blogger of the Month"

ผมเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการ ลด แลก แจกแถมครับ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.143.26
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ