นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1330
ความเห็น: 0

20 เดือนตามโครงการ "Happy WorkPlace"

เวลาผ่านไป ไวเหมือนโกหก ตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2556 จนถึง 24 กุมภาพันธ์ 2558 ระยะเวลา 20 เดือนที่มหาวิทยาลัยโดยสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมเป็นโครงการนำร่อง กับภาคีต่างๆ อีก 22 กรมในกรุงเทพฯ

ภายใต้โครงการสร้างองค์กรสุขภาวะ มีแม่ข่ายใหญ่คือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เรามีกลุ่มเป้าหมายนำร่องคือสำนักงานอธิการบดี 614 คน เราทำกิจกรรมเสริมสร้างความสุขในหลากหลาย จุดเน้นคือกิจกรรม Happy Body ที่ไม่ว่าจะเสนอโครงการกิจกรรมอะไรก็เรียกว่าได้หมด ในการส่งเสริมสุขภาพ 

หากจะนับกันจริงๆ เราจะต้องปิดโครงการตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  แต่ทางด้วยเราดำเนินการไม่ทัน จึงขอขยายเวลาโครงการ ไปจนถึง 24 มิถุนายน 2558 

ก่อนเริ่มโครงการเราได้ทำการประเมินความสุขของบุคลากร เมื่อเดือนกรกฏาคม 2556 และก่อนปิดโครงการ เมื่อมีนาคม 2558  ก็ได้ทำการประเมินความสุขอีกรอบผลการประเมิน นำมาเสนอเฉพาะตารางสรุป ก่อน อย่างนี้ค่ะ 

กราฟแสดงความสุขจากการวัดความสุขโดยใช้แบบสอบถาม CU-QWL  เปรียบเทียบ ระยะเริ่มแรกของการเข้าร่วมโครงการและเมื่อดำเนินการครบ 20 เดือน

    ความสุขเพิ่มขึ้นทุกรายการค่ะแต่ไม่มาก จากมีความสุขดี เป็น มีความสุขดี

 

ระดับความสุขเพิ่มขึ้นดังนี้

ลำดับที่ 1 คือ Happy  Body จากเดิม 2.88 เป็น 3.84  เพิ่มขึ้น 0.96

ลำดับที่ 2 คือ Happy Heart จากเดิม 3.13 เป็น 4 เพิ่มขึ้น 0.87

ลำดับที่ 3 คือ Happy family จากเดิม 3.21 เป็น 3.96 เพิ่มขึ้น 0.75 

ส่วนระดับความสุขที่ดูสุขน้อยที่สุด ของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ คือ Happy Money ทั้งการประเมินรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ค่าความสุขอยู่ลำดับท้าย (ข้อนี้ทราบว่าเป็นทุกองค์กร)

 

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นี้

ท่านอธิการบดี และรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานนี้โดยตรงมีนัดหมาย คุยกับ ทางสำนักงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร และทางภาคีเครือข่ายในการจะดำเนินการโครงการ ระยะที่ 2
ซึ่งจะขยายกลุ่มเป้าหมายทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ฐานงานความสุขขององค์กรอาจจะถูกขยับขยายไปไว้ที่อื่นที่รับผิดชอบได้ตรงตามภารกิจมากกว่า หรือที่ทำได้ Work กว่า
สุดแต่จะคาดเดาคือการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่ง ที่ทุกคนทำงานต้องรับได้ เปลี่ยนได้ ตามความเหมาะ ตามความควร  

ดิฉันเรียนรู้ได้ว่า

"การทำงานสร้างสุของค์กร" จะต้องเป็นคนเต็มในทุกด้าน มองบวกทุกลมหายใจเข้าออก ต้องรักษาสุขภาพให้เป็นแบบอย่าง รักษาใจให้นิ่ง ต้องรักผู้อื่น และต้องมีความสุขเป็นก่อน จึงจะทำงานสร้างสุขให้ผู่อื่นได้อย่างสมบูรณ์"

"การได้มีโอกาสเป็นผู้จัดการโครงการ เราจะได้รับการพัฒนาจาก สสส.ในการพัฒนาในทุกๆ ด้านให้สมบูรณ์ มีเครื่องมือช่วยในการทำงานหลากหลาย ให้เลือกใช้" 

 

ระบบการทำงานก็จะเปลี่ยนไป โดยมีการตั้งคณะกรรมการจากทุกวิทยาเขตฯ มาร่วมขับเคลื่อน ... ในภาพใหญ่ของมหาวิทยาลัย 

 

นี้เชิญชวนมายัง คณะ หน่วยงานและบุคคลเล่าเรื่องความสุข ของหน่วยงาน กิจกรรมความสุข จะเป้นสุขส่วนรวม สุขส่วนตน สุขภาพเล็ก สุขภาพใหญ่ โดยติด Tag "สำนักงานแห่งความสุข" "Happy work place" "้ความสุขสร้างได้"

แล้วจะนำเล่ามาแลกเปลี่ยนแบ่งปันนะคะ 

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 พฤษภาคม 2558 12:24 แก้ไข: 05 พฤษภาคม 2558 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.59.154
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ