นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1706
ความเห็น: 4

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับ กจ.

วันนี้มีการประชุมผู้รวบรวมตัวบ่งชี้ส่วนกลางที่ สนอ. เกี่ยวกับตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดต่างๆ ที่ตอบคำถามแนวคุณภาพของการดำเนินการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สารพัดตัวชี้วัด มีรวมกันแล้ว 104 ตัว

กองการเจ้าหน้าที่ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน เข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ต่างๆรวมแล้ว  9 ตัว (ตัวเลขมงคลซะด้วย)ไม่มากมายแค่ 8.7% เอง เรียงตามเลของค์ประกอบและตัวบ่งชี้ได้ อย่างนี้

2.5  สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาตรี โท เอก    
       ผู้ดูแล งานทะเบียนประวัติ
     

2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ.รศ.และ ศ. 
       ผู้ดูแล งานทะเบียนประวัติ

2.7  มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
       อาจารย์  ผู้ดูแล.....งานวินัยและนิติการ
     
7.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
     
(ตัวใหม่ครับยังไม่รู้ว่าจะลงตรงไหน)
     
7.3  มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้   
        ผู้ดูแล งานพัฒนาบุคลากร
     
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาและ
       ธำรงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
    
 (ตัวใหม่ครับยังไม่รู้จะลงตรงไหน)

7.10  ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนำเสนอ
         ผลงานวิชาการ ทั้งในต่างประเทศและต่างประเทศ
 
        (ตัวนี้ท่าน ผอ.ดูเอง(ท่านช่วยลูกน้อง))

7.11 งบประมาณสำหรับการพัฒนาอาจารย์ทั้งในประเทศและต่าง
         ประเทศต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด 
          ผู้ดูแล งานพัฒนาบุคลากร ร่วมกับงานพัฒนาอาจารย์ กบศ.


7.12 ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความ
         รู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
          ผู้ดูแล งานพัฒนาบุคลากร

ดิฉันในบทบาท ของ QMR ของกองฯมีหน้าที่รับมาบริหารความเสี่ยง ให้ส่งข้อมูล ที่ถูกต้องครบถ้วนให้ทันตามแผนของสำนักประกัน(ที่จริงแล้วบริหารความเสี่ยงในตัวบ่งชี้ที่งานพัฒนารับผิดชอบมากกว่าเพราะงานอื่นๆ เขาล้วนตรงเวลา อิ..อิ)

เอาหล่ะครับท่านผู้ชม...
ตัวเก่าที่"หืดขึ้นคอ"
"
ตัวใหม่ที่เข้ามายกเครื่องเรื่องงาน HRM ทั้งกระบิ"

ลองชมดูเกณฑ์มาตรฐานนะคะ

1.มีการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรมภายใต้การ
   วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์

2.มีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริม
   สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

3.มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้เางบรรยากาศที่ดี
   ให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข

4.มีระบบสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความ
   สำเร็จก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงาน

5.มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ

6.มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูงและมี
   แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น


ท่านผู้อำนวยการกองของดิฉันยิ้มรับดิฉันเดารอยยิ้มนั้นว่า "เพื่อระบบงานที่ดีกว่า...เรายอมเหนื่อย"

...ฮาย...คิดแต่ว่าเหนื่อยใจไม่มีประโยชน์.......สู้คิดว่าเราจะทำโจทย์ที่ท้าทายที่ยิ้มรับมา ให้เป็นมรรค เป็นผลได้อย่างไร...ดีกว่า


 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 05 กุมภาพันธ์ 2551 17:20 แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2551 17:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • สู้ๆค่ะพี่จิ๊บ ถือซะว่า เพื่อม.อ.ของเรา
  • อย่างน้อยก้อยังมีสำนักประกันเหนื่อยเป็นเพื่อนนะคะ
  • อิมจังกะอุโยะจังยังรับมา 20 ตบช.เอง จิ้บๆ T__Tv
มาเป็นกำลังใจให้ค่ะ
Ico48
mandala (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
06 กุมภาพันธ์ 2551 09:04
#19233
  • กองแผนงานรับมา 13 ตัวชี้วัด หลังจากแบ่งไปให้กองการเจ้าหน้าที่ 2 ตัวแล้ว
  • ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยนะคะ
หุ หุ ดูแล้วไม่ง่ายนาครับ หาตัวบ่งชี้ที่เป็นรูปธรรมซะล่วย

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 75.101.243.64
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ