นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2498
ความเห็น: 4

โครงการ "พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน"

มหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะเชิญชวนบุคคลกรสายผู้สอน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ
 "พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
และการวิจัยในชั้นเรียน"
(โครงการความร่วมมือ ของมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟูลไบร์ท)) 


ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ Professor Nancy Van จากสหรัฐอเมริกา)
กำหนดจัด ในวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2551
ณ ห้องประชุม 210 และห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี
 
รายละเอียดโครงการ

Visiting Program of Professor Nancy Van Note Chism
At Prince of  Songkla University, Hat Yai, Songkhla

Day I : Monday 31 March 2008
ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่

คุณสมบัติผู้เข้า ผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ผู้สนใจ จำนวน  60 ท่าน

10:00-12.00   Lecture : Faculty and Organizational Development

12:00  Lunch

13:00-15.00   Lecture : Faculty and Organizational Development (continued)

Day II : Tuesday 1 April 2008
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่
คุณสมบัติผู้เข้า  อาจารย์ผู้สนใจ รับจำนวน 30 ท่าน

09:00-12.00  Interactive Session : Instructional Technology

12:00  Lunch


Day III : Wednesday 2 April 2008
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่
คุณสมบัติผู้เข้า  อาจารย์ผู้สนใจ รับจำนวน 30 ท่าน

09:00 - 12:00  Peer Review : Setting up a system

12:00  Lunch

13:00 - 16:00 Peer Review : Starting doing reviews
  

Day IV : Thursday 3 April 2008
Workshop on Classroom research
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่
คุณสมบัติผู้เข้า  อาจารย์ผู้สนใจ รับจำนวน 30 ท่าน  

Workshop on Classroom research

10:00-12.00   Lecture : Background and overview of Scholarship of Teaching and Learning

12:00   Lunch
13:00-15.00    Interactive Sessions : Designing a study

..................................

หมายเหตุ
สามารถเลือกเข้าตามความสนใจ (ไม่จำเป็นต้องเข้าตลอดทั้ง 4 วัน) แต่ละวันเป็นอิสระต่อกัน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   -  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
      (ประธานคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน)
   - รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล
   - งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้....อยู่ระหว่างการดำเนินการส่วงรายละเอียดไปยัง คณะ หน่วยงาน สนใจสำรองที่นั่งได้โดยตรงที่ งานพัฒนาและฝึกอบรม โทร 2056-7
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

นำไปประชาสัมพันธ์ต่อให้อาจารย์ในคณะฯ แล้วค่ะ

Ico48
กิตติวรรณ ด้วงศรีทอง [IP: 192.168.100.112]
26 March 2008 17:16
#25663

คณะการแพทย์แผนไทย นำไปประชาสัมพันธ์ให้แล้วเช่นเดียวกันค่ะ

Ico48
[[ddlink]] [IP: 123.153.72.29]
02 สิงหาคม 2554 18:47
#67141

online high imitation products fine skill launched the worlds limited

Ico48
[[ddlink]] [IP: 101.66.90.233]
08 December 2011 08:28
#72681

folding clasp Type stainless steel pressure grinding fire in the

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.82.241
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ