นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wawa
Ico64
Charunee Maharat
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

(0) เมื่อ Filament ของ SEM ขาดลง

Filament ของเครื่อง SEM (Scanning Electron Microscope) เป็นแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอน ซึ่งจะวิ่งไปชนผิวตัวอย่างทำให้เกิดอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (secondary electron) ขึ้นซึ่งสัญญาณจากอิเล็กตรอนทุติยภูมินี้จะถูกบันทึก และแปลงไปเป็นสัญญาณทางอิเล็กทรอกนิกส์และ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Wawa   created: 29 September 2015 17:10 Modified: 29 September 2015 17:10 [ Report Abuse ]

(0) SEM_ภาพสวยด้วยฉาบทอง

การถ่ายภาพด้วย SEM (Scanning Electron Microscope) มีหลายปัจจัยที่มีผลต่อรูปภาพ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติของตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง และเทคนิคการถ่ายภาพ วันนี้ขอนำเสนอเรื่องการฉาบทอง ซึ่งเป็นการเตรียมตัวอย่างให้นำไฟฟ้า ก่อนการนำเข้าเครื่อง SEM ทำไมกา... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Wawa   created: 12 April 2014 13:47 Modified: 12 April 2014 13:47 [ Report Abuse ]