นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) เร่งหามาตรการยกระดับคุณภาพชีวิต "แม่บ้าน" เข้าระบบประกันสังคมภายใน 1 ปี

สืบเนื่องมาจากเมื่อเช้าขณะที่เดินเข้ามาที่โต๊ะทำงาน ก็พบ "วารสารประกันสังคม" ฉบับเดือนมีนาคม 2559 วางอยู่กลางโต๊ะ จึงเริ่มเปิดอ่านและพบว่า มีเนื้อหาที่มีความน่าสนใจเกี่ยวกับ "สวัสดิการ" อยู่หลายคอลัมน์ ในวันนี้จึงขอหยิบยก คอลัมน์ ที่เกี่ยวกับ "แม่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Melon   สร้าง: 17 พฤษภาคม 2559 17:07 แก้ไข: 17 พฤษภาคม 2559 17:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) "ชน ไม่ต้องหนี เมื่อมีประกันภัยตาม พ.ร.บ." ณ จุดเกิดเหตุ ไม่ว่าใคร...ถูกใครผิด คุ้มครองทันที

"ชน ไม่ต้องหนี เมื่อมีประกันภัยตาม พ.ร.บ." ณ จุดเกิดเหตุ ไม่ว่าใคร...ถูกใครผิด คุ้มครองทันที การใช้สิทธิ์จากประกันภัยพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ขอประชาสัมพันธ์การปรับเพิ่มวงเงินคุ้มครองการเบิกใช้สิทธิ์ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Melon   สร้าง: 31 มีนาคม 2559 16:10 แก้ไข: 31 มีนาคม 2559 16:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การเบิกค่ารักษาจากสถานพยาบาลเอกชน ได้แค่ 4 กรณี เท่านั้น!!!

กรมบัญชีกลางแจงหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาจากสถานพยาบาลเอกชน ย้ำได้แค่ 4 กรณีเท่านั้น นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลรายชื่อสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการกับกรมบัญชีกลางโดยไม่มีรายละเอียดประกอบใดๆ ซึ่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Melon   สร้าง: 23 มีนาคม 2559 17:45 แก้ไข: 31 มีนาคม 2559 14:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ สะดวกทุกที่ ไม่ต้องรออีกต่อไป เริ่ม 1 เมษายน 2559

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ **เปิดบริการ จ่ายประโยชน์ทดแทน โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร(ยกเว้นธนาคารออมสินและธนาคารเกษตรและสหกรณ์)** ***เริ่ม 1 เมษายน 2559*** กรณี ทันตกรรม คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร และชราภาพ (ระยะเวลาโอนเงินภา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Melon   สร้าง: 14 มีนาคม 2559 17:45 แก้ไข: 14 มีนาคม 2559 17:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) 14 โรค !!!! ที่ไม่สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ คนทำงานควรรู้!!

14 โรคที่สิทธิประกันสังคม ไม่สามารถรักษาได้ โรคและบริการที่ไม่มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ (กลุ่ม 14 โรคยกเว้น) ประกันสังคม ดังนี้ โรคหรือการประสบอันตรายอันเนื่องจากการใช้สารเสพเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลาร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Melon   สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2558 14:27 แก้ไข: 19 พฤศจิกายน 2558 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมฟังบรรยาย โครงการขยายผล เพื่อ "การพัฒนางาน"

ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ กำหนดจัด โครงการ ขยายผลเพื่อ “การพัฒนางาน” ให้แก่บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Melon   สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2558 14:18 แก้ไข: 19 พฤศจิกายน 2558 14:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ดร.จุฑามาศ แก้วมโน...การจัดการความรู้อาจารย์ใหม่(พนักงานมหาวิทยาลัย) ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นสัมภาษณ์ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวจุฑามาศ แก้วมโน ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Chutharmard Kaewmano ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย สงขลานคริน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Melon   สร้าง: 29 กันยายน 2558 16:50 แก้ไข: 29 กันยายน 2558 16:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย...การจัดการความรู้อาจารย์ใหม่ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย 1. ประวัติการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาวิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Melon   สร้าง: 25 มิถุนายน 2558 14:25 แก้ไข: 25 มิถุนายน 2558 16:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ซ่วนยุก...การจัดการความรู้อาจารย์ใหม่ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากธรรมชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ซ่วนยุก 1. ประวัติการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี (วท.บ.) เกียรตินิยม สาขาวิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จบการศึกษาปี 2540 ระดับปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Melon   สร้าง: 25 มิถุนายน 2558 10:39 แก้ไข: 25 มิถุนายน 2558 16:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การออกแบบบ้านให้ประหยัดพลังงาน

การออกแบบบ้านให้ประหยัดพลังงาน 1. ปลูกต้นไม้ทรงสูงเพื่อบังแสงอาทิตย์ 2. ควรเลือกชนิดต้นไม้ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นร่มเงาที่มีอยู่ตามท้องถิ่น 3. นำหลักภูมิสถาปัตย์มาใช้ 4.ถมดินบริเวณรอบบ้านให้สูง เพื่อให้พื้นและผนังบางส่วนต่ำกว่าดิน ทำให้สามารถน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Melon   สร้าง: 05 มิถุนายน 2558 16:56 แก้ไข: 05 มิถุนายน 2558 16:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]