นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1164
comment: 0

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ สะดวกทุกที่ ไม่ต้องรออีกต่อไป เริ่ม 1 เมษายน 2559

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ 

**เปิดบริการ จ่ายประโยชน์ทดแทน โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร(ยกเว้นธนาคารออมสินและธนาคารเกษตรและสหกรณ์)**

***เริ่ม 1 เมษายน 2559***

 

กรณี ทันตกรรม คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร และชราภาพ

(ระยะเวลาโอนเงินภายใน 5 วันทำการ)

เพียงกรอกข้อมูลและแนบเอกสาร ส่งที่ สำนักงานประกันสังคมสาขาหาดใหญ่ ดังนี้

กรณีทันตกรรม

  - แบบคำขอ สปส.2-16

- ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง

- ใบรับรองแพทย์

- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

กรณีคลอดบุตร

  - แบบคำขอ สปส.2-01

- สำเนาสูติบัตร

- สำเนาทะเบียนสมรสหรือหนังสืออยู่กินกันฉันสามีภรรยา   (กรณีใช้สิทธิผู้ชาย)

- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

กรณีสงเคราะห์บุตร

  - แบบคำขอ สปส.2-01

- สำเนาสูติบัตร (กรณีใช้สิทธิผู้ชาย)

- สมุดบัญชีธนาคาร

กรณีชราภาพ  ** (อายุครบ 55 ปีบริบูรร์ และลาออกจากงานแล้ว)**

** กรณีขอรับเงินบำเน็จชราภาพ (ส่งเงินสมทบ 1-179 เดือน) รับเงินก้อนครั้งเดียว

- แบบคำขอ สปส.2-01

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

*** กรณีขอรับเงินบำนาญชราภาพ (ส่งเงินสมทบครบ 180 เดือนขึ้นไป) รับเป็นรายเดือน ตลอดชีวิต

- แบบคำขอ สปส.2-01

- สำเนาบัตรประชาชน

- หนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร

- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

**กรุณากรอก ชื่อ-สกุล และที่อยู่ พร้อมเบอร์โทร.ให้ชัดเจน เพื่อติดต่อกลับกรณีเอกสารมีปัญหา**

***แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนทุกกรณี สามารถดาวนืโหลดได้ที่ www.sso.go.th หน้าดาวน์โหลด

 

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 มีนาคม 2559 17:45 แก้ไข: 14 มีนาคม 2559 17:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom, Ico24 เปตอง, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.239.192.241
Message:  
Load Editor
   
Cancel or