นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Ico64
Mr. Wansulaiman Chewaemachae
Academic Higher Education
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

อ่าน: 1814
ความเห็น: 0

เปิดธนาคาร KM Bank ปัตตานี

รู้อะไรในการทำงานให้นำมาฝากไว้ จบออกไป ก็มีไว้ให้ลูกหลานได้สานต่อและพัฒนาต่อยอดขึ้นไป

สวัสดีครับ

วันนี้ ขอนำเสนอหนึ่งโครงการที่จัดขึ้นภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี นั้นก็คือ KM Bank หรือธนาคารการจัดการความรู้

แรกเริ่มเดิมทีคณะกรรมการชุดนี้ ก็มีกิจกรรมที่จัดภายใต้โครงการจัดการความรู้อยู่ก่อนแล้ว เช่น การประชุมในกลุ่มคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน การอบรมสัมมนาเพื่อทำความรู้จักกับการจัดการความรู้ ทั้งในชุดคณะกรรมการเองและบุคลากรในสังกัด บางคนก็เข้าใจแล้ว บางคนก็เพิ่งเรียนรู้ใหม่ในครั้งนี้

จนวันนี้ก็เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทุกคนเริ่มเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงอยากฝากข้อคิดดี ๆ ความรู้ใหม่ ๆ ที่ไม่สามารถหาได้ทั่วไป ตั้งแต่บันทึกการทำงาน คู่มือการปฎิบัติงาน หนังสือดี ๆ ตลอดจนพจนานุกรม พยายามทำให้หลากหลายเข้าไว้ เพื่อให้ทุกคนจะรู้สึกสบายใจ ไม่อึดอัดที่จะต้องถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ที่เป็นแนวปฎิบัติที่ดี หรือคิดว่าอยากบอกต่อเคล็ดลับเพื่อให้งานสำเร็จ หรือเลียนแบบความง่าย ความสะดวก ของผู้อื่น จนนำไปสู่การพัฒนางานในภาพรวมขององค์กร

กระบวนการเตรียมงานใช้เวลารวดเร็วมาก เพราะทุกคนต่างก็มีภารกิจประจำ จนต้องแบ่งงานกันทำ แล้วค่อย ๆ ทยอยเข้าไปจัดห้องกัน โดยแบ่งห้องอเนกประสงค์ที่ปกติมีไว้สำหรับทำการประชุมกลุ่มย่อย จัดอาหารว่าง ให้คำปรึกษา ห้องละหมาด และเป็นห้องพักคนงานทำความสะอาด มาเป็นธนาคารเคเอ็ม (KM Bank)

 

ภาพที่ ๑ เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ โดยมีประธานอยู่ตรงกลาง นอกนั้นเป็นทีมงานที่มาช่วยกัน 

 

ภาพที่ ๒ ดอกไม้นี้สำคัญมาก เพราะเป็นดอกไม้ที่ดัดแปลงจากรางวัลแนวปฎิบัติที่ดีในวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ คือ ประมาณว่า อะไรที่มีอยู่ หยิบจับได้ ดัดแปลงไปก่อน ดีกว่าเก็บไว้เฉย ๆ


ภาพที่ ๓ น้องคณะทำงาน คนนี้หนึ่งในทีมงานที่ช่วยกันจัดทำเข็มกลัด ตกแต่งสถานที่อย่างสวยงาม ดึงมาจากทีมงาน กยศ./ กรอ. 

 

ภาพที่ ๔ ประธานโครงการกล่าวรายงานให้กับประธานในพิธี จัดกันแบบง่าย ๆ เลย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน เกิดการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมแบบไม่เป็นทางการ 

 

ภาพที่ ๕ บรรยากาศภายในงาน ที่มีบุคลากรในกองมาร่วมฝากความรู้และแสดงความยินดี ที่เห็นอยู่นับได้ประมาณ ๒๕ คน บางส่วนไปราชการที่อีสาน จำนวน ๖ คน เบ็ดเสร็จแล้วอยู่ที่ประมาณ ๓๗ ชีวิตที่อยู่ด้วยกันในกอง

 

ภาพที่ ๖ ตอนนี้จะตัดริบบิ้นแล้ว ทำให้ดูเป็นทางการหน่อย จะได้รู้สึกภาคภูมิใจในการริเริ่มและทำอย่างเป็นทางการ ครั้งนี้มีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ประเดิมเปิดพิธีเป็นโครงการแรก พอดีเพิ่งเข้ารับตำแหน่ง

 

ภาพที่ ๗ ประเดิมคนแรกด้วยหนังสือพุทธรรม จะสังเกตเห็นว่ามีต้นไม้น่ารัก ๆ อยู่ข้าง ๆ นั้นคือ ของที่ระลึกมอบให้กับผู้ที่มาฝากความรู้ จะได้เติบโตไปด้วยกัน

 

ภาพที่ ๘ ไม่ทันจะได้ฝากบัญชีความรู้คนถัดไป ก็มีเซอร์ไพส์พิเศษ ให้กับพนักงานธนาคารเรา คือ น้องที่มาจากหน่วยทุนการศึกษา และวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องเขา ทีมงานจึงจัดให้เลย ปลาบปลื้มกันถ้วนหน้า ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจไปเลย (พักเป่าเค้กแป้บ)

 

ภาพที่ ๙ เป่าเค้กวุ้นเสร็จสรรพ ก็อวยพรกันหน่อย อายุนามผู้อวยพรกับผู้รับพร ไล่เลี่ยกันนะครับ ซึ้งไปเลย

 

ภาพที่ ๑๐ ถัดมาก็ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มอบของขวัญในนามของงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ พอดีน้องเจ้าของวันเกิดอยู่ในงานนี้ด้วย และ ผอ.​รักษาการแทนอยู่

 

ภาพที่ ๑๑ ถ่ายรูปหมู่กันก่อนจะทำงาน ทำหน้าที่ธนาคารกันต่อ ส่วนที่เหลือก็แบ่งเค้ก ขนม ผลไม้ทานกันไปพลาง ๆ ระหว่างรอคิวส่งความรู้กัน

 

ภาพที่ ๑๒ ตามมาติด ๆ ก็เป็นหน่วยพยาบาลที่มามอบความรู้ เยอะมาก เป็นแนวปฎิบัติที่น่าสนใจ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บรรจุมาอย่างดี ตอนนี้ทีมงานก็ต้องลงบันทึกไว้ก่อน จดใส่สมุดบัญชีรายคนกับสมุดฝากเป็นแฟ้มเลย

 

ภาพที่ ๑๓ ฝากเสร็จแล้วก็มอบต้นไม้กันไป ได้กันถ้วนหน้า

 

ภาพที่ ๑๔ ทีมงานจดกันไม่ทันเลย คนมารอฝากเยอะมาก ตอนนี้คงต้องทำแบบกระดาษไปก่อน สักพักจะทำเป็นระบบออนไลน์ ให้ได้ดูว่าใครฝากมากที่สุดและใครยืมไปใช้ประโยชน์มากที่สุด เผื่อจะมีรางวัลตอบแทน

 

ภาพที่ ๑๕ เจ้าของวันเกิดครับกับหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ฝากความรู้เสร็จ ก็มาแสดงความยินดีกับน้องในทีมงานด้วย

 

ภาพที่ ๑๖ ทีมงานจากงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มาฝากความรู้กันพร้อมหน้าเลย ทั้งงานด้านไปรษณีย์ งานหอพัก 

 

ภาพที่ ๑๗ ผู้อำนวยการก็ฝากความรู้เช่น เป็นหนังสือ ภาวะผู้นำ ๕ ระดับ รับสมุดบัญชีฝากความรู้ประจำตัวไปเลย

 

ภาพที่ ๑๘ หน่วยเงินกู้ กยศ/ กรอ. ก็ไม่น้อยหน้า ฝากแนวทางการทำงานไว้หลายด้านเลยทีเดียว

 

ภาพที่ ๑๙ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา ก็ฝากความรู้ด้านการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร การทำเกียรติบัตรผู้นำกิจกรรม

 

ภาพที่ ๒๐ คนงานโรงอาหารก็ทำสมุดบัญชีความรู้ รอไว้เลย เดี๋ยวเก็บรวบรวมไว้ก่อนพร้อมเมื่อไร ก็มาบอกต่อกันไป จะได้ดูแลโรงอาหารให้เรียบร้อย

 

ภาพที่ ๒๑ คนงานทำความสะอาดประจำกอง ก็ทำบัญชีรอไว้เลย เผื่อมีความรู้และเคล็ดลับการทำความสะอาดอย่างไรให้ดีและสำเร็จ จะได้บอกต่อคนรุ่นหลังกัน

 

ภาพที่ ๒๒ น้องคณะกรรมการ จากหน่วยสวัสดิการอาหารและหน่วยบริการให้คำปรึกษา ได้ต้นไม้ เดี๋ยวความรู้จะตามมาอีกที พอดีเป็นผู้จัด เลยยุ่ง ๆ กับการเตรียมงานให้ทุกคน

 

ภาพที่ ๒๓ ความรู้ที่นำมาฝากกัน

 

ภาพที่ ๒๔ มีหนังสือแฮปปี้แปดด้านด้วย

 

ภาพที่ ๒๕ คู่มือ หนังสือ พร้อมสรรพ สามารถยืมไปใช้งานได้เลย

 

ภาพที่ ๒๖ สารนิพนธ์ด้านกิจการนักศึกษาก็มีด้วย จะได้ใช้ประโยชน์สักที

 

ภาพที่ ๒๗ คู่มือเยอะมาก ถือว่าเป็นการตกผลึกจากการทำงาน เป็นบทเรียนดี ๆ นี้เอง

 

ภาพที่ ๒๘ ตอนนี้ความรู้เรียงหน้าชนกันเลย รอจัดเก็บไว้ในตู้ที่มีรูปการ์ตูนน่ารัก จากเดิม ตู้นี้เป็นสีน้ำตาล เก่า ๆ ปรับใหม่ ทาสีเอง วาดเอง ทั้งทีมงานและนักศึกษาช่วยกันทำ จนมีวันนี้ได้ 

 

ต่อไปนี้ คงไม่ต้องห่วงว่า
ไม่มีใครสอนงานเหมือนองค์กรในอดีต
ไม่มีการอบรมเหมือนองค์กรสมัยใหม่
ไม่ต้องกลัวว่าใครเกษียณไปแล้วเสียดายความรู้
หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลอะไรได้เลย
หรือใครลาออกไป ไม่ทันจะถ่ายทอดอะไร
ทุกอย่างมีพร้อมแล้ว รอมาอ่าน มาแลกเปลี่ยนกันที่นี้ได้เลย มีโต๊ะ เก้าอี้ ๒ ชุด ไว้ปรึกษากันได้ตลอดเวลา

ลืมบอกไป ว่าโครงการ KM Bank นี้ จัดขึ้นในวันพุธที่ ๘ ก.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป บวกเพิ่มการจัดฉลองวันคล้ายวันเกิดด้วย และหลังจากนี้ ก็จะมีกิจกรรม Think Plus นั้นก็คือ การนำความรู้ด้านการคิดบวกจากคนในองค์กรมาเก็บรวบรวมและถ่ายทอดให้ทุกคนได้คิดบวกร่วมกันต่อไป

ขอบคุณครับ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 กรกฎาคม 2558 17:12 แก้ไข: 09 กรกฎาคม 2558 07:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.76.98
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ