นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 3533
ความเห็น: 2

วันครูอีกครั้ง

ระลึกถึงพระคุณของครู

      ตั้งใจจะเขียนถึงเรื่องวันครูแต่เวลาเลยล่วงไปหลายวันแล้วเนื่องจากจัดสรรเวลาไม่ทันจริง ๆ จึงขอเขียนถึงวันนี้นะคะ

     เมื่อครั้งที่ผู้เขียนยังเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาจำได้ว่าเคยเป็นผู้กล่าวนำในวันไหว้ครูอยู่ครั้งหนึ่ง รู้สึกตื้นตันใจทุกครั้งที่ได้ยินคำกล่าว"ปาเจราจริยา โหนติ  คุณุตฺตรานุสาสกา

ข้าขอประณตน้อมสักการ บุรพคณาจารย์

ผู้ก่อประโยชน์ศึกษา

ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา

แก่ข้าในกาลปัจจุบัน

ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์

ด้วยใจนิยมบูชา

ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา

ปัญญาให้เกิดแตกฉาน

ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน

อยู่ในศีลธรรมอันดี

ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี

แก่ชาติและประเทศไทย เทอญฯ

แล้วจบด้วย"ปญญาวุฑฺฒิกเร เต เต ทินฺโนวาเท นมามิหํ

ซึ่งคำกล่าวบูชาครูนี้ฟังแล้วซึ้งใจดีนะคะ น่าจะนำมากล่าวในวันครูอีกครั้ง ซึ่งเท่าที่รับทราบมาไม่ได้มีการทำกิจกรรมใดนอกจากโรงเรียนหยุดให้นักเรียน 1 วัน ส่วนบรรดาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็เฉย ๆ ต่อวันครู อาจจะคิดว่าไม่ได้เป็นครู แต่เป็นอาจารย์หรือยังไงก็แปลกดี สำหรับส่วนตัวผู้เขียนจะระลึกถึงพระคุณของครูทุกท่านที่เป็นผู้ประศาสน์วิชาความรู้ตนเองให้อยู่เสมอ และในฐานะที่เป็นครูคนหนึ่งจึงขอฝากมารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีของครู 10 ข้อให้แก่เพื่อนครูทุกท่าน ดังนี้

1. เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ


2. ยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่น


3. ตั้งใจสั่งสอนศิษย์และปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดผลดีด้วยความเอาใจใส่ อุทิศเวลาของตน ให้แก่ศิษย์ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่การงานไม่ได้


4. รักษาชื่อเสียงของตนมิให้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ห้ามประพฤติการใด ๆ อันอาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียงของครู


5. ถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมอันดีงามของสถานศึกษา และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่การงานโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา


6. ถ่ายทอดวิชาความรู้โดยไม่บิดเบือนและปิดบังอำพราง ไม่นำหรือยอมให้นำผลงานทางวิชาการของตนไปใช้ในทางทุจริตหรือเป็นภัยต่อมนุษย์ชาติ


7. ให้เกียรติแก่ผู้อื่นทางวิชาการ โดยไม่นำผลงานของผู้ใดมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน และไม่เบียดบังใช้แรงงานหรือนำผลงานของผู้อื่นไป เพื่อประโยชน์ส่วนตน


8. ประพฤติตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเที่ยงธรรมไม่แสวงหาประโยชน์สำหรับตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบ


9. สุภาพเรียบร้อยประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ รักษาความลับของศิษย์ ของผู้ร่วมงานและของสถานศึกษา


10. รักษาความสามัคคีระหว่างครูและช่วยเหลือกันในหน้าที่การงาน

ขอขอบคุณที่อ้างอิง http://learners.in.th/blog/koonrach/124142

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 18 มกราคม 2551 21:36 แก้ไข: 18 มกราคม 2551 21:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 สงกรานต์.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
[IP: 113.53.56.220]
12 มิถุนายน 2554 10:43
#65901

วัดดีค่ะ

Ico48
แอนนี่ [IP: 113.53.56.220]
12 มิถุนายน 2554 10:53
#65902

สวัดดีค่ะ

ฉันรักคุณครูมากที่สุดในโลก

หนูขอขอบคุณ คุณครูมากนะค่ะที่สอนให้หนูมีวิชา

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.167.166
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ