นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1509
ความเห็น: 0

ประชุมผู้กรีดยางและบุคลากรสถานีวิจัยเทพา

เมื่อวันที่ 8  ตุลาคม 2557

ช่วงเช้าท่านรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ไปพบปะพูดคุยกับเกษตรกรผู้กรีดยางพารา จำนวน 24 ครอบครัว เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติที่คณะฯ พึงประสงค์ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการกรีดยางพาราของสถานีวิจัยเทพา 

พบปะพูดคุยกับเกษตรกรผู้กรีดยางพารา จำนวน 24 ครอบครัว


ช่วงบ่าย ประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติการงานประจำสถานีวิจัยเทพา ชี้แจงนโยบายในการบริหารงาน รับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับเสอความคิดเห็น หาแนวทางแก้ไข และสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของสถานีวิจัยเทพา และคณะฯ  

ประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติการงานประจำสถานีวิจัยเทพา

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 10 October 2014 09:23 Modified: 24 October 2014 09:04 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 J, and 9 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.143.26
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ