นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุไร ไปรฮูยัน
Ico64
อุไร ไปรฮูยัน
บรรณารักษ์
ห้องสมุด
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 2375
ความเห็น: 1

สร้างงานสร้างสุข..ด้วยการพัฒนาจิตวิญญาณในอาชีพ

การทำงานในหน้าที่จึงควรค้นหาแก่นแท้ในอาชีพ พัฒนาจิตวิญาณให้สู่เป้าหมายที่สูงสุดในอาชีพ คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดการทำงานของผู้เขียนที่ทำงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สามารถพูดได้ว่า “มีความสุขในการทำงาน” นั่นคือ ผู้เขียนวัดจากการที่ไม่เคยรู้สึกเบื่อหน่ายในการทำงาน ไม่เคยรู้สึกว่ามีวันไหนที่ไม่อยากไปทำงาน   และจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นถ้าวันนั้นได้ทำงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้   และยึดถือความสำคัญในการทำงานที่ว่า “คุณภาพคือความสุข”  และจะทำการบริหารความสุขในการทำงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ บริหารความสุขในการทำงานด้วย ADLI 

 

เมื่อผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่ง  ก็มาตั้งคำถามกับตัวเอง การทำงานที่มีความสุขที่เกิดจาก      “การทำงานด้วยหัวใจ” แค่นี้นั้น เพียงพอหรือยัง  คำว่า จิตวิญญาณ (Spirituality) น่าจะเป็น วิธีการค้นหาความสุขในการทำงานที่มีคุณค่าและมีความเป็นเลิศกว่าที่เป็นอยู่

นั่นคือ “ทำงานด้วยจิตวิญญาณแห่งอาชีพ” เมื่อเราทำงานในหน้าที่ใดก็ตาม นอกจากจะยึดตามจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเองแล้ว  ก็ควรหาคำตอบว่า หน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่นั้นแก่นแท้ของอาชีพมีคุณค่าต่อผู้อื่นอย่างไร มีความเข้าใจในจิตใจของผู้อื่น เราอาจจะได้ยินคำว่า จิตวิญาณ นำไปใช้กับอาชีพต่าง ๆ เช่น จิตวิญญาณความเป็นครู จิตวิญญาณความเป็นแพทย์  แต่คำว่า จิตวิญญาณมีได้กับทุกอาชีพทุกหน้าที่

‘จิต’ คือ ใจ เป็น ความรู้สึกนึกคิด วิญญาณ เป็น ความรู้แจ้ง ความรู้สำนึก ความคิด ความในใจ (เปลื้อง ณ นคร, 2539)

จิตวิญญาณในอาชีพ จึงเป็น ความเชื่อและอุดมการณ์ที่มีพลังต่อการค้นหาการสร้างคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของตนเองและผู้อื่น

ผู้เขียน คิดว่า การพัฒนาจิตวิญญาณในอาชีพ เป็นการค้นหาวิธีการที่จะสร้างคุณค่า เป็นพลังในการทำงานที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการสร้างสรรค์ที่จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

ในฐานะที่ผู้เขียน เป็นบรรณารักษ์ จึงใช้หลักยึดปรัชญาของวิชาชีพ   5 ประการ ตามแนวคิดของรังกานาธานที่แม้โลกจะเปลี่ยนไปสู่โลกดิจิตอล แล้วแนวคิดดังกล่าว ยังสามารถนำมาปรับใช้ได้ในปัจจุบัน คือ

1. Book are for use หนังสือมีไว้ใช้ประโยชน์ หนังสือทุกเล่มในห้องสมุดมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน

2. Every reader his book ผู้อ่านแต่ละคนมีหนังสือที่ตนจะอ่าน  ห้องสมุดจะต้องจัดหาหนังสือ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

3.  Every books its reader หนังสือทุกเล่มมีผู้อ่าน  ห้องสมุดจะต้องให้หนังสือทุกเล่มในห้องสมุดได้มีผู้อ่านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4.  Save the time of the reader ประหยัดเวลาของผู้อ่าน  ห้องสมุดต้องหาวิธีการต่าง ๆที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการพบกับหนังสือเล่มที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

5. Library is growing organism  ห้องสมุดเป็นสิ่งเจริญเติบโตได้ ห้องสมุดจะต้องจัดหาหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้นอยู่เสมอและทำให้ห้องสมุดมีชิวิต

 

บรรณารักษ์ เป็น วิชาชีพ จึงได้มีจรรยาบรรณ ซึ่งได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติ ที่พึงมีต่อ ผู้รับบริการ วิชาชีพ ผู้ร่วมงาน สถาบัน และสังคม  ดังนั้นการทำงานในหน้าที่จึงควรค้นหาแก่นแท้ในอาชีพ พัฒนาจิตวิญาณให้สู่เป้าหมายที่สูงสุดในอาชีพ คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม อุทิศตนเพื่อประโยชน์และความมั่นคงของสังคม และมีบทบาทในการพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ  

 

ในฐานะที่ เราเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่กำหนด ค่านิยมองค์กร จากคำย่อของ PSU คำว่า P-Professionalism ในความเป็นมืออาชีพ จึงต้องมีการพัฒนาจิตวิญญาณแห่งอาชีพ  ซึ่งคุณจะค้นพบความสุขในการทำงานที่แท้จริง  “ทุกหน้าที่ทุกอาชีพสร้างจิตวิญญาณในอาชีพได้”

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 04 May 2013 11:16 Modified: 04 May 2013 12:02 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

สุดยอดค่ะ 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.11.9
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ