นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1575
ความเห็น: 0

เล่าเรื่อง เว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.จากอดีตถึงปัจจุบันและในอนาคต [C]

เว็บไซต์ www.archive.org สามารถย้อนกลับไปดูช่วงเวลาในอดึตของเว็บไซต์ได้

เนื่องจากได้รับมอบหมายให้เป็นทีมงานในการจัดทำและดูแลเว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นว่าได้ฤกษ์งามยามดี ที่จะมาเล่าความเป็นมาเป็นไปของเว็บไซต์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ผมได้แรงบันดาลใจมาจากบทความใน share@psu เรื่อง เชื่อหรือไม่ สามารถย้อนเวลากลับไปดูเว็บไซต์ ม.อ. ปี 1997 ได้ ? ของคุณศิริพงษ์ ศิริวรรณ ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

โดยเครื่องมือที่ใช้ ก็คือ เว็บไซต์ www.archive.org ซึ่งมันสามารถจะทำการย้อนกลับไปดูช่วงเวลาในอดึตของเว็บไซต์ได้ ก็เลยได้ไอเดียมาเขียนเป็นบทความนี้

มาเข้าเรื่องกันเลยครับ

จากการใช้ archive.org ย้อนเวลาเว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ ก็พบว่าเว็บไซต์ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2000 ดังรูปที่ 1 ซึ่งมีทั้งหมด 6 รุ่นด้วยกัน ดังนี้

รูปที่ 1 แสดงการย้อนเวลาเว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์


รุ่นที่ 1
รูปแบบ Static HTML
การใช้งาน ตั้งแต่ ปี 2000 - เดือนธันวาคม ปี 2004

รูปที่ 2 แสดงเว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1
 

รูปที่ 3 แสดงรายละเอียดช่องทางการติดต่อ

 

คำอธิบาย
เว็บไซต์อยู่ในรูปแบบ Static HTML มีการจัดองค์ประกอบอยู่ในหน้า Home Page ออกเป็นหัวข้อหลัก ๆ คือ ประชาสัมพันธ์, บริการของเรา, ระบบเครือข่าย และ กฏ กติกา มารยาท เพื่อให้เห็นถึงบริการที่เป็นจุดเด่นของหน่วยงาน

ข้อสังเกต
จะเห็น Banner ISO 9002 Certified ที่เป็นระบบคุณภาพ มีมาตั้งแต่ปี 2000 และช่องทางการติดต่อ เมื่อคลิกดูจะพบดังรูปที่ 3 จะปรากฏที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ รายชื่อซึ่งเป็นอีเมลสำหรับติดต่อ ถือเป็นช่องทางการติดต่อที่นิยมมากในสมัยนั้น พร้อมสโลแกนที่แสนประทับใจ "เพียงปลายนิ้วสัมผัส ท่านก็จะรู้จักเรา"

ขอกระโดดข้ามไปช่วงสุดท้ายของเว็บไซต์รุ่นที่ 1 เดือนธันวาคม ปี 2004

รูปที่ 4 แสดงเว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 เดือนธันวาคม ปี 2004

รูปที่ 5 แสดง Webboard เว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์

 

คำอธิบาย
จากรูปที่ 4 เว็บไซต์ยังมีโครงสร้างแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปมาก สังเกตว่ามีการประกาศใช้ระบบอีเมลใหม่ของบุคลากร/นักศึกษา แทนระบบเดิม, เริ่มมีการใช้ Webboard เพื่อสนทนาแจ้งปัญหาต่าง ๆ ดังรูปที่ 5 อีกทั้งยังมีการประกาศทดสอบเว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ เวอร์ชั่นใหม่ ซึ่งก็คือรุ่นที่ 2 อีกด้วย

 

รุ่นที่ 2
รูปแบบ Static HTML
การใช้งาน ตั้งแต่ มกราคม ปี 2005 - กรกฏาคม 2006

รูปที่ 6 แสดงเว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2

 

คำอธิบาย
เว็บไซต์ยังอยู่ในรูปแบบ Static HTML มีการจัดองค์ประกอบอยู่ในหน้า Home Page หลัก ๆ คือ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและเน้นแสดงบริการระบบสารสนเทศเป็นหลัก ซึ่งบางระบบยังให้บริการจนถึงปัจจุบัน เช่น ระบบสารสนเทศบุคลากร MIS-DSS, ระบบสารสนเทศนักศึกษา SIS, ระบบห้องสมุด,  ระบบการเงินสามมิติ ฯลฯ

หมายเหตุ จากรูปที่ 6 เว็บไซต์ไม่สามารถแสดงภาพแบนเนอร์, รูปโลโก้แสดงระบบสารสนเทศได้ ทำให้แสดงดังภาพที่เห็น จึงได้ทำช่องและข้อความประกอบให้เห็นตำแหน่งเพื่อความเข้าใจง่าย

 

รุ่นที่ 3
รูปแบบ CMS Mambo 4.5
การใช้งาน ตั้งแต่ สิงหาคม ปี 2006 - ธันวาคม 2011

รูปที่ 7 แสดงเว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 3


คำอธิบาย
เว็บไซต์ปรับเปลี่ยนจาก Static HTML มาเป็น CMS Mambo เนื่องจากเริ่มมีการพัฒนาระบบ CMS (Content Management System) ซึ่งเป็น Opensource มาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ซึ่งมีความง่าย และรวดเร็วต่อการพัฒนาเว็บไซต์ องค์ประกอบหน้า Home Page หลัก ๆ ก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และบริการระบบสารสนเทศเด่น ๆ อยู่ภายในหน้า Home Page แต่จะมีการสร้างเมนูเพื่อแบ่งประเภทของผู้ใช้งานบริการระบบสารสนเทศออกเป็นกลุ่ม เช่น สำหรับนักศึกษา, สำหรับอาจารย์, สำหรับบุคลากร และสำหรับลูกค้าทั่วไป

ข้อสังเกต
ศูนย์คอมพิวเตอร์เริ่มให้บริการ Help Desk สำหรับให้บริการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แก่นักศึกษาและบุคลากร ซึ่งเริ่มครั้งแรกวันที่ 16 กรกฏาคม 2007

 

รุ่นที่ 4
รูปแบบ CMS Joomla 1.5
การใช้งาน ตั้งแต่ มกราคม ปี 2011 - ธันวาคม 2012

รูปที่ 8 แสดงเว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4

 

คำอธิบาย
เว็บไซต์ยังคงใช้ CMS เช่นเดิม แต่ปรับเปลี่ยนจาก Mambo ไปเป็น Joomla เนื่องจากการหยุดพัฒนาของทีมงานผู้พัฒนา Mambo องค์ประกอบหน้า Home Page จะเห็นว่าโครงสร้างของเว็บไซต์จะออกไปทาง Weblog ที่จะมีสไลด์ประชาสัมพันธ์ด้านบน, เนื้อหาของเว็บไซต์จะอยู่ตรงกลาง+ด้านซ้าย และเมนูจะอยู่ด้านขวาด้านเดียว

ข้อสังเกต
มีช่องทางในการติดต่อเพื่อรับแจ้งปัญหา, ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ หลายช่องทางขึ้น เช่น Facebook และระบบ PSU Sysaid อีกทั้งมีระบบ Microsoft Outlook Live บริการอีเมลฟรีสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นระบบ Cloud ที่เริ่มเข้ามาในระบบงานไอทีของมหาวิทยาลัย

 

รุ่นที่ 5
รูปแบบ CMS Joomla 2.5
การใช้งาน ตั้งแต่ มกราคม ปี 2013 - พฤศจิกายน 2014

รูปที่ 9 แสดงเว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 5

 

คำอธิบาย
เว็บไซต์ปรับเปลี่ยนมาใช้ Joomla เวอร์ชั่นที่สูงขึ้นคือเวอร์ชั่น 2.5 เนื่องจากทีมงานผู้พัฒนา Joomla ได้ประกาศหยุดสนับสนุน Joomla 1.5  องค์ประกอบหน้า Home Page มีการนำสไลด์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารอยู่ด้านบน และมีการนำรูปแบบของ Tab มาใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นข้อมูลได้ทั้งหมดจากหน้าจอ โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อหลัก ๆ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวอบรมคอมพิวเตอร์, ข่าวบริการเครือข่ายและสื่อสาร, แนะนำความรู้ และจดหมายข่าว หลังจากมีการสร้างช่องทางแจ้งปัญหา, ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ หลายช่องทางพบปัญหาว่า การรวบรวมปัญหาทำได้ยากเนื่องจากมีหลายช่องทาง จึงปรับใหม่ในเวอร์ชั่นนี้ให้มีช่องทางเพียงช่องทางเดียวคือ แบบฟอร์มสำหรับแจ้งปัญหา แต่ได้ทำการผูกติดระบบกับ PSU Sysaid เอาไว้ด้วยเมื่อแจ้งข้อร้องเรียนผ่านแบบฟอร์มหน้าเว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ก็จะไปสร้าง Ticket Number ใน PSU Sysaid ให้ทันทีโดยไม่ต้องมากรอกข้อมูลหลายครั้ง

 

รุ่นที่ 6
รูปแบบ CMS Joomla 3.6
การใช้งาน ตั้งแต่ ธันวาคม ปี 2014 - ปัจจุบัน

รูปที่ 10 แสดงเว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 6
 

รูปที่ 11 แสดงหัวข้อเทคโนโลยีและเกร็ดความรู้, บริการเด่น และการพัฒนาระบบสารสนเทศ

 

คำอธิบาย
จากรูปที่ 10 เว็บไซต์ปรับเปลี่ยนมาใช้ Joomla เวอร์ชั่นที่สูงขึ้นคือ 3.6 ซึ่งเหตุผลการเปลี่ยนก็เหมือนเดิมคือ ทีมงานผู้พัฒนา Joomla ได้ประกาศหยุดสนับสนุน Joomla 2.5 [อ้างอิง] องค์ประกอบหน้า Home Page จะคล้ายกับรุ่นที่ 5 คือ มีการนำสไลด์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารอยู่ด้านบน และมีการนำรูปแบบของ Tab มาใช้งานโดยแบ่งออกเป็นหัวข้อหลัก ๆ เช่นเดิม แต่มีการเพิ่มเติมในส่วนของหัวข้ออื่น ๆ เข้าไปด้วย ดังรูปที่ 11 เช่น เทคโนโลยีและเกร็ดความรู้, บริการเด่น โดยเฉพาะหัวข้อ การพัฒนาระบบสารสนเทศ นั้นถือเป็นจุดเด่นจุดขายของเว็บไซต์ เนื่องจากจะมีการบอกรายละเอียดของโปรแกรมที่ได้พัฒนา เช่น ทรัพยากรที่ใช้, ความสามารถของโปรแกรม ฯลฯ เพื่อสำหรับหน่วยงานภายนอกที่สนใจ สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียด และหากสนใจโปรแกรมสามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอใช้งานได้

สรุป

  • ตั้งแต่ปี 2000 จนถึงปี 2017 ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์มาแล้ว 6 รุ่น 
  • รุ่นที่มีการใช้งานนานที่สุดคือ รุ่นที่ 3 ใช้งานมา 5 ปี 4 เดือน
  • การพัฒนาเทคโนโลยีโลยีด้านเว็บไซต์ช่วงแรกจะเป็นเพียง Static HTML ต่อมามีการพัฒนาให้สามารถโต้ตอบ (Interactive) และประมวลผลได้ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาระบบจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูป (CMS) เช่น Mambo, Joomla ซึ่งศูนย์คอมพิวเตอร์ได้นำมาพัฒนาเป็นเว็บไซต์ตั้งแต่รุ่นที่ 3 ปี 2006 จนถึงปัจจุบัน

แนวโน้มในอนาคต

  • การพัฒนาเว็บไซต์ในครั้งต่อไป น่าจะมี 2 จุดหลัก ๆ ที่ต้องพัฒนาก็คือ
  1.  การรองรับ 2-3 ภาษาเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานสำหรับชาวต่างประเทศ ซึ่งใน ม.อ. เองเริ่มมีบุคลากรและนักศึกษาต่างประเทศมากขึ้น
  2. เนื่องจากแนวโน้มในใช้งานมือถือ หรือ แท็บเล็ตมีมากขึ้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาเว็บไซต์ให้แสดงผลผ่านอุปกรณ์ดังกล่าวที่เหมาะสม เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน

ส่งท้าย

ข้อมูลที่ใช้ ค้นหา เรียบเรียง ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ข้อมูลของ archive.org เป็นหลัก ซึ่งในบางครั้งช่วงเวลาที่ใช้งานอาจจะมีเหลื่อมอยู่บ้าง บางอย่างข้อมูลเกิดจากการที่ได้เห็นผ่านสายตาในช่วงที่ได้มาทำงานใหม่ ๆ  (ผมเองยังทันเว็บไซต์ในรุ่นที่ 1 ช่วงท้าย ๆ) สุดท้ายจริง ๆ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม หากมีข้อผิดพลาดประการต้องขอภัยมาด้วยครับ

ที่มา

https://archive.org

http://share.psu.ac.th/blog/siripong-siriwan/1586

https://extensions.joomla.org/blog/item/joomla-2-5-support-ending

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 สิงหาคม 2560 11:25 แก้ไข: 01 สิงหาคม 2561 23:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น