นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C] (0) การอัพเกรด Joomla เวอร์ชั่นเก่าให้เป็น Joomla เวอร์ชั่นปัจจุบันด้วย J2XML

สวัสดีครับ Joomla เป็น CMS หรือเว็บไซต์สำเร็จรูปที่มีผู้นิยมนำไปใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์เป็นอันดับสองของโลก รองเพียงแค่ Wordpress เท่านั้นที่มีผู้ใช้งานสูงสุด [https://www.isitwp.com/popular-cms-market-share] ส่วนในประเทศไทยก็ต้องบอกว่า Joomla เป็... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): upgrade  Migration  Joomla 3  Joomla 2.5  Joomla 1.5
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย LookTao   สร้าง: 22 มิถุนายน 2563 12:51 แก้ไข: 22 มิถุนายน 2563 13:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) วิธีการแก้ไขปัญหาการนำเข้าข้อมูลด้วย Extension J2XML แล้วพบ Error Alias ซ้ำกัน

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทความเรื่อง "การอัพเกรด Joomla เวอร์ชั่นเก่าให้เป็น Joomla เวอร์ชั่นปัจจุบันด้วย J2XML" ดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่ครบถ้วนสมบูรณ์ขอให้อ่านบทความข้างต้นก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อเรานำเข้าข้อมูลเว็บไซต์ด้วย Extension J2XML ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): Alias  error  joomla  Migration  problem
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย LookTao   สร้าง: 18 มิถุนายน 2563 14:18 แก้ไข: 22 มิถุนายน 2563 13:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) วิธีการติดตั้ง Extension J2XML และการนำเข้าข้อมูลสำหรับ Joomla 3.9.19

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทความเรื่อง "การอัพเกรด Joomla เวอร์ชั่นเก่าให้เป็น Joomla เวอร์ชั่นปัจจุบันด้วย J2XML" ดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่ครบถ้วนสมบูรณ์ขอให้อ่านบทความข้างต้นก่อนเป็นอันดับแรก วิธีการติดตั้ง Extension J2XML และการนำเข้าข้อมูล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): Joomla 3  Migration
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย LookTao   สร้าง: 17 มิถุนายน 2563 09:44 แก้ไข: 22 มิถุนายน 2563 13:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) วิธีการติดตั้ง Extension J2XML และการส่งข้อมูลออกมาสำหรับ Joomla 2.5.x

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทความเรื่อง "การอัพเกรด Joomla เวอร์ชั่นเก่าให้เป็น Joomla เวอร์ชั่นปัจจุบันด้วย J2XML" ดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่ครบถ้วนสมบูรณ์ขอให้อ่านบทความข้างต้นก่อนเป็นอันดับแรก วิธีการติดตั้งExtension J2XML และการส่งข้อมูลออกม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): Joomla 2.5  Migration
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย LookTao   สร้าง: 16 มิถุนายน 2563 09:42 แก้ไข: 22 มิถุนายน 2563 13:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) วิธีการติดตั้ง Extension J2XML และการส่งข้อมูลออกมาสำหรับ Joomla 1.5.x

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทความเรื่อง "การอัพเกรด Joomla เวอร์ชั่นเก่าให้เป็น Joomla เวอร์ชั่นปัจจุบันด้วย J2XML" ดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่ครบถ้วนสมบูรณ์ขอให้อ่านบทความข้างต้นก่อนเป็นอันดับแรก วิธีการติดตั้ง Extension J2XML และการส่งข้อมูลออก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): J2XML  Migration  Joomla 1.5
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย LookTao   สร้าง: 15 มิถุนายน 2563 16:04 แก้ไข: 22 มิถุนายน 2563 13:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) OpenSSH Server บน Window Server 2019

สวัสดีครับ ใน Window Server 2019 มีฟีเจอร์ใหม่ที่ Window Server รุ่นอื่นไม่มี นั่นก็คือ OpenSSH มีทั้งแบบ Client และ Server เพื่อเป็นช่องทางในการจัดการกับเครื่อง Server ผ่านทาง Default Port 22 ในระยะไกล โดยหากเป็น Expert ทางด้าน Linux Server ก็จะ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): OpenSSH Server
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย LookTao   สร้าง: 27 ธันวาคม 2562 15:40 แก้ไข: 27 ธันวาคม 2562 15:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) OpenSSH Client บน Window 10

สวัสดีครับ บทความนี้จะเป็นเรื่องของ OpenSSH หลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้าง แต่หากเป็นคนไอทีสาย System Admin จะรู้จักดี เนื่องจากเป็นบริการหรือช่องทางที่เอาไว้สำหรับจัดการกับเครื่องระยะไกล คล้าย ๆ กับพวก Telnet เป็นต้น จนเมื่อปี 2015 ทางไมโครซอฟท์ได... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): OpenSSH Client
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย LookTao   สร้าง: 23 ธันวาคม 2562 12:43 แก้ไข: 23 ธันวาคม 2562 13:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) กรณีศึกษา การปรับเปลี่ยน Window Server Editions จาก Datacenter ไปเป็น Standard

สวัสดีครับบทความนี้ เป็นปัญหาที่พบเจอกับตัวเอง เรื่องมีอยู่ว่าหลังจากที่ได้รับคำร้องขอใช้บริการเครื่อง VM Server ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการ เนื่องจากได้เคยทำ Template ของ Window Server 2019 Datacenter เอาไว้แล้ว เมื่อ Deploy เครื่อง VM Server แล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): Operating System  Edition  Downgrade  Datacenter  standard  window server
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย LookTao   สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2562 13:31 แก้ไข: 19 พฤศจิกายน 2562 13:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) กรณีศึกษา การอัพเกรด Windows Server 2012 R2 เป็น Windows Server 2019

สวัสดีครับ จากบทความที่แล้วเรื่อง "แนะนำระบบปฏิบัติการ Windows Server 2016 และ 2019" บทความนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอัพเกรดระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 R2 ไปเป็น Windows Server 2019 ซึ่งเป็นการเตรียมตัวขยับขึ้นไปสู่รุ่นที่สูงขึ้น เนื่องจา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): microsoft  Operating System  upgrade  window server 2012  window server 2019
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย LookTao   สร้าง: 17 ตุลาคม 2562 12:04 แก้ไข: 17 ตุลาคม 2562 12:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) แนะนำระบบปฏิบัติการ Windows Server 2016 และ 2019

สวัสดีครับ บทความนี้จะแบ่งเรื่องออกเป็น 2 ตอนตอนแรกจะเป็นการแนะนำระบบปฏิบัติการWindows Server 2016 และ 2019 และตอนที่ 2 จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอัพเกรดระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 R2 เป็น Windows Server 2019 Window Server 2016 และ Window S... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): Operating System  upgrade  window server 2016  window server 2019
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย LookTao   สร้าง: 27 กันยายน 2562 11:39 แก้ไข: 27 กันยายน 2562 11:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]