นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2525
comment: 0

แนะนำการใช้งาน Office 365 Education มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [C]

การใช้งาน Office 365 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลังจากได้เขียนบทความ "แนะนำบริการ Office 365" ไปแล้วนั้น บทความนี้จะมาแนะนำการใช้งาน Office 365 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ทำการลงทะเบียนเพื่อใช้งานกับทางไมโครซอฟท์แล้ว เพื่อให้บริการกับนักศึกษาและบุคลากร

การสมัครเข้าใช้บริการ

สำหรับนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อมีรหัสนักศึกษา ระบบจะทำการซิงโครไนซ์กับ PSU Passport ของ มหาวิทยาลัยโดยอัตโนมัติ นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้ทันที

ส่วนบุคลากร จะต้องทำการสมัครใช้ Office 365 ก่อน โดยมีขั้นตอนการสมัครดังนี้

1. เปิด Browser แล้วพิมพ์ URL Address เป็น https://passport.psu.ac.th

2. จากนั้นให้กดคลิกที่เมนู "ขอใช้บริการ Office365"3. ระบุ PSU Passport ของตัวท่าน4. จะแสดงข้อความการขอเปิดใช้บริการ Office 365 เรียบร้อยแล้ว กรุณารอประมาณ 3 ชม. เพื่อดำเนินการเปิดบัญชี จากนั้นจะสามารถเข้าใช้บริการได้

การเข้าใช้งาน Office 365

มีวิธีการเข้าใช้งานดังนี้

1. เปิด Browser แล้วพิมพ์ URL Address เป็น http://email.psu.ac.th

2. จะเข้ามายังหน้าให้ทำการ login2.1 ถ้าเป็นนักศึกษาให้ระบุรหัสนักศึกษา เช่น 5910000003 ตามด้วย @email.psu.ac.th, รหัสผ่านเดียวกับ PSU Passport

2.2 และถ้าเป็นบุคลากรให้ระบุ Username PSU Passport เช่น somchai.wa ตามด้วย @email.psu.ac.th, รหัสผ่านเดียวกับ PSU Passport

3. ทำการกดปุ่ม Sign in เพื่อเข้าใช้งาน

4. ระบบจะให้ทำการเลือกภาษาและโซนเวลา จากตัวอย่างจะเลือกภาษาเป็น ไทย (ไทย) และ โซนเวลา เป็น (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta (สามารถปรับเปลี่ยนได้ในภายหลัง)5. เมื่อกำหนดภาษาและโซนเวลาแล้ว จะเริ่มเข้าสู่ระบบ Outlook6. ระบบจะเปิดหน้าแรกของ Office 365 (โปรแกรมเริ่มต้นจะเป็น Outlook)7. อยากทราบว่าใน Office 365 มีโปรแกรมใดให้ใช้บ้าง ไปคลิกที่เมนู Office 365 ด้านบน8. จะแสดงหน้าของโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ อธิบายได้ดังนี้8.1 หัวข้อที่ 1 คือโปรแกรมใช้งาน Online ที่สำคัญ ๆ จะประกอบไปด้วย

 • Microsoft Office คือ ชุดโปรแกรมสำนักงาน มีให้เลือกใช้ดังนี้
  • Microsoft Word คือ โปรแกรมจัดทำเอกสาร
  • Microsoft Excel คือ โปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำตารางงาน
  • Microsoft PowerPoint คือ โปรแกรมนำเสนอผลงาน
  • Microsoft OneNote คือ สมุดบันทึกแบบดิจิทัล
 • Mail คือ Outlook เป็นโปรแกรมรับ/ส่งอีเมล
 • Calendar คือ คือ ปฏิทินสำหรับบันทึกตารางงาน
 • Onedrive คือพื้นที่จัดเก็บออนไลน์ ให้พื้นที่ใช้งานบัญชีละ 1 TB (1000 GB)
 • Sharepoint คือ เว็บไซต์ส่วนบุคคล
 • Forms คือ บริการสำหรับสร้างแบบฟอร์มออนไลน์
 • Video คือ บริการสำหรับจัดการวิดีโอ สามารถทำการแชร์ให้กับผู้อื่นได้รับชมได้
 • Yammer ลักษณะเหมือนกับ Facebook แต่เอาไว้สำหรับใช้งานในองค์กร
 • Sway เป็นเครื่องมือสร้างเว็บที่ใช้หลักการ WYSIWYG (What You See Is What You Get หรือ เห็นอย่างไรก็ได้อย่างนั้น) ทำการสร้างเนื้อหาที่ต้องการออนไลน์จากระบบจะทำการจัด layout หน้าเว็บออกมาให้เองตามความเหมาะสม โดยดึงข้อมูลจาก OneDrive, YouTube, Facebook และ Twitter เข้ามารวมไว้ใน Sway ได้ อีกทั้งยังสามารถทำเป็น presentation สำหรับนำเสนอได้ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=Jw-g6IuBVJE
 • Power BI คือ ระบบวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลแบบชาญฉลาดหรือเชี่ยวชาญ โดยนำเอาข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Excel, CSV, Power BI Desktop, Azure SQL, Azure Data WareHouse, Spark on Azure HDInsight มาประมวลผลข้อมูล ซึ่งจะมี Template ของข้อมูลที่ต้องการให้เลือก และได้รูปแบบของข้อมูลออกมาเป็นกราฟที่สวยงามสามารถนำไปใช้ในการแสดงผลที่หน้าเว็บไซต์หรืออื่น ๆ ได้

8.2 หัวข้อที่ 2 คือโปรแกรมที่ติดตั้งใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop ที่สำคัญ ๆ จะประกอบไปด้วย

 • Microsoft Office คือ ชุดโปรแกรมสำนักงานเวอร์ชั่นเต็ม ปัจจุบันคือเวอร์ชั่น 2016
 • Skype for Business คือ เป็นบริการที่ใช้เพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร มีคุณสมบัติรองรับการสนทนาทั้งผ่านข้อความ, เสียง, วิดีโอ รวมทั้งการประชุมออนไลน์

9. ทดสอบใช้งานโปรแกรม Online ในที่นี้จะแสดงการใช้งาน Microsoft Word มีวิธีการดังนี้

9.1 คลิกไปที่ Word9.2 จะแสดงหน้าโปรแกรม Word Online ให้ทำการ New Blank document ซึ่งไฟล์เอกสารที่สร้างขึ้นจะทำการ Save ใน OneDrive โดยอัตโนมัติ9.3 เมื่อทำการเปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่ จะสามารถทำการพิมพ์เนื้อหาที่ต้องการได้ เช่นเดียวกันกับการใช้งานแบบ PC Desktop10. ทดสอบติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop มีวิธีการดังนี้

10.1 คลิกไปที่ Other installs10.2 จะแสดงหน้า Office เพื่อติดตั้ง Office 365 เวอร์ชั่น 2016 ให้ทำการเลือกภาษาและเวอร์ชั่นที่ต้องการเช่น 32-bit หรือ 64-bit10.3 หากต้องการติดตั้ง Office 365 เวอร์ชั่น 2013 ให้ทำการเลือกที่หัวข้อ Install Office 365 ProPlus with the 2013 apps จะแสดงรายละเอียดและปุ่ม Install ให้ทำการติดตั้งเช่นกัน10.4 เมื่อทำการกดปุ่ม Install จะแสดงหน้าต่าง Just a few more steps... เพื่ออธิบายขั้นตอนการติดตั้ง ก็คือ1. จะมีไฟล์ setup ชื่อประมาณว่า Setup.X64.en-us_O365ProPlusRetail_08bc224d-7b8c-4600-91d1-65d6f6426af3_TX_SG_b_16_.exe ดาวน์โหลดลงไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กดคลิกเพื่อติดตั้ง

2. จะแสดงหน้าต่าง ให้กดปุ่ม Yes3. โปรแกรมจะเริ่มทำการติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้รอจนเสร็จ4. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ลองเปิดโปรแกรม Microsoft Office ขึ้นมาตรวจสอบที่เมนู File -> Account ที่หัวข้อ Product Information จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และผู้ที่ทำการติดตั้งใช้งาน

สุดท้ายขอจบการนำเสนอบทความเพียงเท่านี้ หากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ขอบคุณครับ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 พฤศจิกายน 2559 10:10 แก้ไข: 18 สิงหาคม 2560 12:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment
you must log in before you can post a comment.