นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 3 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ย้อนอดีตผ่านแชร์ PSU. ตอนที่ 3 1067 0
ย้อนอดีตผ่านแชร์ PSU.ตอนที่ 2 1150 7
ย้อนอดีตผ่านแชร์ PSU. 1328 4