นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไข่มุกอันดามัน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1846
ความเห็น: 0

14 ธันวาคม ในอดีต

วันนี้ในอดีต..

14 ธันวาคม พ.ศ. 2448
ตั้งหน่วยสารวัตรทหารเรือขึ้นเป็นครั้งแรก

14 ธันวาคม พ.ศ. 2457
วันถึงแก่อนิจกรรมของ พลเรือตรี พระยาราชสงคราม (กร หงสกุล) อดีตเจ้ากรมอู่ทหารเรือคนที่ 2 ผู้ซ่อมอู่เรือหลวงเมื่อ พ.ศ. 2433 ขณะอายุได้ 52 ปี

14 ธันวาคม พ.ศ. 2431
วันรับมอบ เรือหลวงลาดหญ้า (ลำที่ 2) ณ เมืองบอสตัน ขึ้นระวางประจำการเป็นประเภทเรือกวาดทุ่นระเบิดชายฝั่ง(MSC)

14 ธันวาคม 2544
ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2544
นางสิริกร มณีรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) แถลงว่า กวช. ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปี 2544 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือก 4 คน ดังนี้ 1. นายถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 2. นายประดิษฐ์ ยุวพุกกะ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี) 3. นายคำพูน บุญทวี ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ 4. หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล (ท่านมุ้ย) ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ผู้สร้างภาพยนต์-ผู้กำกับการแสดง)
ที่มา : หนังสือวารสารสยามจดหมายเหตุ (หอสมุดแห่งชาติ) โดย : บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปีที่ 26 ฉบับที่ 50 หน้า1383

14 ธันวาคม พ.ศ. 2431
วันเกิด พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ:พ.ศ. 2431-2512) *
ผู้เป็นนักปราชญ์คนสำคัญของประเทศ ทั้งยังได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น ทางด้านวัฒนธรรมระดับโลก ประจำปีพุทธศักราช 2531

พระยาอนุมานราชธน (2532: 45 - 48) ได้ให้บทนิยาม คำ "วัฒนธรรม"ว่า
วัฒนธรรม คือ "สิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือผลิตสร้างขึ้น เพื่อความเจริญงอกงามในวิถีแห่งชีวิตของส่วนรวม ถ่ายทอดกันได้ เอาอย่างกันได้

คือผลิตผลของส่วนรวมที่มนุษย์ได้เรียนรู้มาจากคนแต่ก่อนสืบต่อเป็นประเพณีกันมา
คือความรู้สึก ความคิดเห็น ความประพฤติ และกิริยาอาการ หรือการกระทำใดๆ ของมนุษย์ใน ส่วนรวมลงรูปเป็นพิมพ์เดียวกัน และสำแดงออกมาให้ปรากฏเป็นภาษา. ศิลปะ ความเชื่อถือ ระเบียบประเพณี เป็นต้น

คือมรดกแห่งสังคม ซึ่งสังคมรับและรักษาไว้ให้เจริญงอกงาม เป็นผลิตผลของส่วนรวมที่มนุษย์ได้เรียนรู้มาจากคนแต่ก่อนสืบต่อเป็นประเพณีกันมา

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): เรารักในหลวง
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 14 ธันวาคม 2550 10:00 แก้ไข: 14 ธันวาคม 2550 10:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ