นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

(6) เงินยืมทดรองจ่าย

สวัสดีคะ ทุกๆ ท่าน วันนี้รู้สึกมีอารมณ์ (อยากเขียน) คงต้องรบกวนทุกท่านช่วยอ่านหน่อยนะคะ จริงๆ เรื่องนี้ก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องที่แล้วนะคะ เพราะเป็นผลประโยชน์และความเป็นความตายของคณะวิทย์เหมือนกันคะ ขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะ ณ วันนี้ เงินทดรองจ่า... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์   สร้าง: 05 มิถุนายน 2552 12:25 แก้ไข: 08 มิถุนายน 2552 15:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินปี 2552

และแล้วก็เข้าสู่ช่วงเวลาของการปิดงบประมาณแผ่นดิน ปี 2552 อีกแล้วนะครับท่าน ซึ่งเดือนนี้ วันที่ 30 มิย.52 เป็นวัน dead line สิ้นสุดการขออนุมัติการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2552 ภาควิชา/หลักสูตร/หน่วยงาน ที่รับจัดสรรเงินงบประมาณจากคณะฯ จ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์   สร้าง: 05 มิถุนายน 2552 10:36 แก้ไข: 05 มิถุนายน 2552 10:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เงินวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี2552

ขณะนี้กองคลังได้โอนเงินวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2552 ให้คณะวิทยาศาสตร์แล้วนะคะ หัวหน้าโครงการวิจัยท่านใด มีความประสงค์จะขอเบิกเงินวิจัย สามารถส่งเอกสารเบิกเงินวิจัยตามงวดที่รายงานความก้าวหน้าได้แล้วคะ สำหรับการขอเบิกเงินวิจัย ขอสรุปคร่าว ๆ แต่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์   สร้าง: 10 กุมภาพันธ์ 2552 13:17 แก้ไข: 10 กุมภาพันธ์ 2552 13:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาส

เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม 2551 หน่วยคลังได้แจ้งให้ทุกภาควิชา/หน่วยงาน/หลักสูตร ที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด (ทุกภาควิชา/หน่วยงาน/หลักสูตร คงจะได้รับกันแล้วนะคะ เราแจ้งเวียนทางระบบ e-do... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์   สร้าง: 15 ธันวาคม 2551 13:19 แก้ไข: 15 ธันวาคม 2551 13:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(9) วันนี้ที่รอคอย (เงินประจำงวด ปี 2552)

วันนี้ที่รอคอย มาถึงแล้วจ้า และแล้วเงินประจำงวดที่พวกเราทุกคน (ไม่รู้ทุกคนไหมน๊ะ เขียนในภาพรวมแล้วกันนะ) รอคอยก็มาครบแล้วทุกแหล่งเงินแล้วนะจ๊ะ ตอนนี้ภาควิชา/หลักสูตร/หน่วยงานไหนได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากแหล่งเงินต่าง ๆ ขอให้ดำเนินการขออนุมัติและเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์   สร้าง: 25 พฤศจิกายน 2551 11:23 แก้ไข: 25 พฤศจิกายน 2551 11:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(10) ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานการจ่าย

ขอซักซ้อมความเข้าเกี่ยวกับหลักฐานการจ่าย หลักฐานการจ่ายเงินที่ถูกต้องตามระเบียบราชการ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ส่วนที่ 2 เรื่องหลักฐานการจ่าย ข้อ 41 ได้กำหนดให้ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องครบถ้วนอย่างน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์   สร้าง: 03 พฤศจิกายน 2551 12:30 แก้ไข: 03 พฤศจิกายน 2551 12:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เงินประจำงวดปีงบประมาณ 2552

ตอนนี้ได้ทราบข่าวจากกองคลังด้วยวาจาว่าเงินประจำงวดปีงบประมาณ 2552 งบปกติ (ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มาแล้วนะคะ เงินประจำงวดลงวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เงินมาแล้ว 25% ภาควิชา/หลักสูตร/หน่วยงาน ต่างๆ ที่ยังรอๆ อยู่ว่าจะจัดซื้อจัดจ้างไ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์   สร้าง: 02 พฤศจิกายน 2551 12:11 แก้ไข: 03 พฤศจิกายน 2551 08:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ค่าสอนเกินภาระงาน

สัปดาห์นี้ หน่วยคลังได้จัดทำหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติการ ตามมติที่ประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ส่งให้แก่ทุกภาควิชา/หลักสูตรทางระบบ e-doc แล้วนะคะ ภาควิชาที่ยังไม่เบิกค่าสอนในภาคการศึกษา 1/2551 และยังรีๆ รอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์   สร้าง: 21 ตุลาคม 2551 09:21 แก้ไข: 21 ตุลาคม 2551 09:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(8) การใช้เงินงบประมาณปี2552

ตอนนี้เงินประจำงวดเงินงบประมาณยังไม่มานะคะ เพื่อนๆ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างคณะวิทยาศาสตร์ มีหลายภาควิชาที่มักจะโทรมาถามที่หน่วยคลังคณะว่า เงินงวดมาหรือยัง ดิฉันก็ยกหูต่อไปที่กองคลังมหาวิทยาลัย ก็ได้รับคำตอบมาว่ายังไม่มา ก็ถามต่อ แล้วจะมาเมื่อไหร่คะ ได้ร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์   สร้าง: 17 ตุลาคม 2551 14:28 แก้ไข: 17 ตุลาคม 2551 15:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(8) ขอสมัครสมาชิกน้องใหม่

วันนี้วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มาอบรมตามโครงการ "ส่งเสริมการใช้ http://share.psu.ac.th เพื่อการสื่อสารในองค์กร" เป็นความรู้ใหม่ที่ได้รับรู้ว่า มอ.ของเรายังมีช่องทางการสื่อสารระหว่างคนมอ. อีกช่องทางหนึ่ง ก็ขอแนะนำตัวเองก่อนแล้วกันนะคะ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์   สร้าง: 25 กุมภาพันธ์ 2551 11:22 แก้ไข: 25 กุมภาพันธ์ 2551 11:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]