นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1562
ความเห็น: 9

วันนี้ที่รอคอย (เงินประจำงวด ปี 2552)

วันนี้ที่รอคอย (เงินประจำงวด ปี 2552)

วันนี้ที่รอคอย มาถึงแล้วจ้า  และแล้วเงินประจำงวดที่พวกเราทุกคน (ไม่รู้ทุกคนไหมน๊ะ เขียนในภาพรวมแล้วกันนะ)  รอคอยก็มาครบแล้วทุกแหล่งเงินแล้วนะจ๊ะ  ตอนนี้ภาควิชา/หลักสูตร/หน่วยงานไหนได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากแหล่งเงินต่าง ๆ ขอให้ดำเนินการขออนุมัติและเบิกจ่ายได้เลยนะคะ จะได้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ที่รัฐบาล มหาวิทยาลัยและคณะฯ กำหนดในแต่ละไตรมาส  และการวางแผนการใช้จ่ายเงินก็สำคัญนะคะ  อย่าลืม ๆๆ  ว่าเงินงบอุดหนุน ไม่สามารถนำไปเบิกจ่ายค่าสอนระดับ ป.โท เอก  ได้   ซึ่งจุดนี้ภาควิชา/หลักสูตร มักจะลืม (ขอย้ำ ๆ)  และขอซักซ้อมการพิมพ์เอกสารเบิกจ่ายจากแหล่งเงินงบประมาณต่าง ๆ  (ขอให้พิมพ์ให้ถูกต้องนะคะ เพื่อกองคลังจะได้ไม่สับสนในการวางฎีกา และลดการคืนเอกสาร)

 แนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน        

         รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินในภาพรวมไว้ในอัตราร้อยละ 94 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย โดยแยกเป็นรายไตรมาสดังนี้               

ไตรมาสที่                                                              เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม

ไตรมาสที่ 1 (ตค.51 - ธค.51)          เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ 22.50

ไตรมาสที่ 2 (มค.52 - มีค.52)          เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ 46.00

ไตรมาสที่ 3 (เมย.52 มิย.52)        เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ 70.00

ไตรมาสที่ 4 (กค.52 สค.52)         เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ 94.00

 โครงสร้างแผนงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

แบ่งตามแหล่งเงินต่าง ๆ ดังนี้

1.       แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  งบดำเนินงาน ประเภทตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

2.       แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์

3.       แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์

4.       แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์

5.       แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ผลผลิต : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม  งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

6.         แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ผลผลิต : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม  

งบดำเนินงาน                     เบิกจ่ายประเภท ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

งบเงินอุดหนุนทั่วไป         เบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง , ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (การขอซื้อครุภัณฑ์ต้องถือปฏิบัติตามแผนที่งานนโยบายกำหนด) 

กำหนดการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2552

1.       การขออนุมัติใช้เงินให้ขออนุมัติและส่งสำเนาขออนุมัติถึงหน่วยคลังภายในวันที่ 30 มิย.52

2.       การส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน ส่งเอกสารเบิกจ่ายถึงหน่วยคลัง/หน่วยพัสดุภายในวันที่ 1 สค.52

วันนี้เขียนยาวจัง อย่าพึ่งเบื่อนะคะ สำหรับใบอนุมัติเงินประจำงวดจะส่งให้เป็นทางการทางระบบ e-doc คะ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 25 พฤศจิกายน 2551 11:23 แก้ไข: 25 พฤศจิกายน 2551 11:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
เสาวลักษณ์ [IP: 172.28.91.10]
25 พฤศจิกายน 2551 11:56
#38530

ถึงจะยาว แต่ก็มีสาระ ได้รับข้อมูลที่ละเอียดดีจังเลย ขอบคุณมากนะคะ

Ico48
คนดี [IP: 192.168.100.112]
25 พฤศจิกายน 2551 13:33
#38537

ดูและไตรมาสนี่ยอดขออนุมัติ หรือเบิกจ่าย

หรือขออนุมัติและเบิกจ่ายรวมกันจ๊ะ

ต้องยอดเบิกจ่ายสิคะ  เพราะกระทรวงการคลังจะดูข้อมูลจากยอดเบิกจ่ายจริงจากคลังจังหวัดคะ

กะว่าเดือนหน้าจะเรียกสมาชิก CoP สำนักงานภาควิชามาลปรร./ซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องแหล่งเงินงบประมาณอยู่พอดี ทั้งในเรื่องของแหล่งที่มา การใช้ และการบริหารงบประมาณ  ไม่ทราบ CoP การเงินยินดีจะร่วมด้วยไม๊ค่ะ

ช่วงเดือน ธค วันหยุดเยอะ และมีงานต้องเขียนโครงการพัฒนางานของรองวางแผน ถ้าเป็นช่วง มค.52 จะสะดวกกว่าคะ

Ico48
จินตนา [IP: 192.168.100.112]
25 พฤศจิกายน 2551 15:17
#38543

ดีใจจัง เงินประจำงวดมาครบหมดแล้ว จะได้วางแผนการขออนุมัติใช้เงินงบประมาณได้ซักที

Ico48
ยืนยง [IP: 192.168.100.112]
26 พฤศจิกายน 2551 09:00
#38572

ขอบคุณมากเลยค่ะ ที่ส่งเรื่องเงินประจำงวดมาให้ละเอียดมาก  จะได้ถือปฏิบัติต่อไปค่ะ

Ico48
คนดี [IP: 192.168.100.112]
26 พฤศจิกายน 2551 09:21
#38576

ดูแต่ละไตรมาส ที่เน้น เฉพาะเงินงบประมาณแผ่นดิน ใช่มั๊ย  เงินเร่งรัดวิทย์ แพทย์ อะไรประมาณนี้ไม่ดูใช่มั๊ยคะ....

 

Ico48
นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์ [IP: 192.168.100.112]
26 พฤศจิกายน 2551 10:03
#38579

ดูทุกแหล่งเงินคะ  เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยจะตั้งคณะกรรมการดูแลการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าเหมือนกับงบประมาณปกติคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.51.78
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ