นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์
Ico64
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Page Visits: 1355
comment: 1

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาส

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาส

เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม  2551  หน่วยคลังได้แจ้งให้ทุกภาควิชา/หน่วยงาน/หลักสูตร  ที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด  (ทุกภาควิชา/หน่วยงาน/หลักสูตร คงจะได้รับกันแล้วนะคะ เราแจ้งเวียนทางระบบ e-doc คะ) โดยในไตรมาสที่ 1 ได้ตั้งเป้าให้เบิกจ่ายเงินให้ได้ร้อยละ  22.50  ของเงินงบประมาณที่ได้รับ  ซึ่งการจะเบิกจ่ายในภาพรวมของคณะฯ ให้ได้ตามเป้านั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาควิชา/หน่วยงาน/หลักสูตร   คณะวิทยาศาสตร์จึงจะสามารถเบิกจ่ายไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้  ก็อยากจะขอซ้อมความเข้าใจว่าร้อยละ 22.50  นั้น คิดรวมทั้งเงินอุดหนุนที่ทุกภาควิชา/หน่วยงาน/หลักสูตร ได้รับจัดสรรด้วยนะคะ  เพราะยังมีบางคนเข้าใจผิดว่าจะเฉพาะงบดำเนินการ  ดังนั้นก่อนจะสิ้นเดือน ธค.51  (อีก 16 วัน)  พวกเราชาวคณะวิทย์ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องคงต้องร่วมด้วยช่วยกันให้คณะวิทย์ไปถึงฝั่งฝันด้วยนะคะ

 

สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าคะ  ขอให้พวกเราชาวคณะวิทย์ เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ขอให้รวยๆ มีสุขภาพจิตสุขภาพกายดีทุกคนนะคะ

created: 15 December 2008 13:19 Modified: 15 December 2008 13:22 [ Report Abuse ]
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

ในวันนัดพบของ CoP สำนักงานภาควิชา (18 ธค.51) คงได้ซักซ้อมกันอีกครั้ง และจะมาขอแบ่งปันความรู้กับหน่วยคลังในเรื่องของการบริหารและใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพด้วยค่ะ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.239.51.78
Message:  
Load Editor
   
Cancel or