นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2783
ความเห็น: 3

เผชิญปัญหาในเรื่องอาคารสถานที่ทำงาน และผู้ดูแลด้านการเงินการบัญชี (ตอน 8)

ปัญหาหนักที่เผชิญหน้าผมในช่วงปี พ.ศ. 2518 - 19 มิใช่มีแต่เพียงเรื่องการแสวงหาบุคลากร ทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องมาช่วยกันคิด ช่วยกันสร้างคณะทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น เพราะนอกจากจะยังไม่มีเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทุกประเภทแล้ว คณะเรายังไม่มีอาคารสถานที่ทำงานเป็นของคณะเราเองด้วย

 

 

 

   

          เมื่อมี รุ่นพี่รุ่นน้อง ทยอยมาร่วมงานแล้วก็ทำให้ผมหายโดดเดี่ยวอ้างว้าง แต่ปัญหาเรื่องสถานที่ทำการก็ยิ่งทวีมากขึ้นในปี พ.ศ. 2519  ผมจึงได้ไปเรียนปรึกษาท่านอธิการบดีผาสุข  ท่านช่วยแก้ปัญหานี้ให้ด้วยการขอความช่วยเหลือจากทางคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งได้สร้างตึกชีววิทยา และตึกพรีคลีนิคเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้งานทั้งหมด ยังมีห้องปฏิบัติการชีววิทยาว่างโล่ง ๆ อยู่ที่ชั้น 4 ยังไม่ได้ติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการรวมทั้งระบบน้ำใช้ และระบบไฟฟ้าประจำโต๊ะ และยังมีห้องทำงานสำหรับอาจารย์ว่างอยู่อีกหลายห้องที่ชั้นที่ 2 ของตึกพรีคลีนิค    ท่าน รศ.ดร.ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในสมัยนั้นได้กรุณาอนุเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก    ท่านได้พาผมไปดูทั้งห้องปฏิบัติการ และห้องทำงานอาจารย์ดังที่ผมได้กล่าวถึงแล้วด้วยตัวของท่านเอง   และยังปวารณาไว้ด้วยว่าถ้าผมยังมีเหตุติดขัดด้วยเรื่องอื่นใดอีก หากท่านไม่อยู่ก็ขอให้ไปปรึกษากับท่านรองคณบดี ผศ.ดร.จิตอารีย์ สาครินทร์ แทนท่านก็ได้  ท่านอาจารย์ ดร.จิตอารีย์  เป็นคนใจดีมากสมชื่อของท่าน  อีกท่านหนึ่งคือ ผศ.ดร.เสียง  กฤษณีไพบูลย์ ของพวกเรา    ในสมัยนั้นท่านดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์   ท่านเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการจัดหาห้องที่ยังไม่ได้ใช้งานของทั้งสองตึกนี้พร้อม ทั้งโต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์จำเป็นต่างๆมาให้พวกเรายืมใช้ในช่วงแรกของการก่อตั้งคณะ

คิดถึงเรื่องนี้ทีไรแล้ว ผมก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงเรื่องบอกเล่าเกี่ยวกับบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายจีนในสมัยก่อน  ที่ลงเรือสำเภาจากเมืองจีนมาอย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย   และยากไร้แบบมีของติดตัวมาเพียง  เสื่อผืนหมอนใบ     มาก่อร่างสร้างตัวด้วยความเหนื่อยยาก  และพยายามอดออม ถนอมกินถนอมใช้ จนมีหลักฐานมั่นคงเป็นปึกแผ่นตามหัวเมืองต่าง ๆ ทั่วเมืองไทย

    

          ปัญหาหนักที่เผชิญหน้าผมในช่วงปี พ.ศ. 2518 - 19 มิใช่มีแต่เพียงเรื่องการแสวงหาบุคลากร ทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องมาช่วยกันคิด ช่วยกันสร้างคณะทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น เพราะนอกจากจะยังไม่มีเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทุกประเภทแล้ว   คณะเรายังไม่มีอาคารสถานที่ทำงานเป็นของคณะเราเองด้วย  แม้แต่เมื่อครั้งที่มีอาจารย์สองสามคนแรก ๆ ที่ลงมาช่วยบุกเบิกก่อตั้งคณะของเราได้แล้วนั้น   ผมยังต้องไปขอยืมโต๊ะปฏิบัติการขนาดยาว และเก้าอี้ไม้ของคณะวิทยาศาสตร์ เอามาตั้งรวมกันอยู่ในห้องเล็ก ๆ ชั้นล่างห้องแรกของคณะเราเป็นการชั่วคราวอยู่หลายวันเหมือนกัน   และในที่สุดผมก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากท่านคณบดี รองคณบดี และเลขานุการคณะ ของคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งได้กรุณาทยอยจัดหาห้องปฏิบัติการที่ยังมีเหลือว่างเป็นห้องโล่ง ๆ ที่ชั้น 4 ของตึกชีววิทยาดังที่ได้กล่าวถึงไว้แล้ว ห้องโล่ง ๆ นี้ ผมใช้เป็นห้องทำงานรวมของพนักงานธุรการที่เพิ่งได้รับอนุมัติอัตรามาเพียง 2 คน  กับอาจารย์น้อง ๆ อีกสองคนคืออาจารย์กุลฉวี  ลีละพนัง  กับอาจารย์วิไลวรรณ  เจริญคุณานนท์ ที่ผมขอร้องให้แบ่งเวลาจากงานประจำในภาควิชามาช่วยดูแลทางด้านการเงินการบัญชีของคณะเราด้วย  เพราะในช่วงที่มีน้อง ๆ มาช่วยผมเพิ่มขึ้นอีกหลายคน และเราเริ่มทยอยเดินงานบุกเบิกด้านต่าง ๆ ได้แล้วนั้น  ผมใช้วิธียืมเงินก้อนใหญ่คราวละประมาณ 50,000 บาท จากทางมหาวิทยาลัยมาให้ฝ่ายการเงินของคณะเราเป็นผู้ดูแลเอง  เพื่อจะได้มีความสะดวกมากขึ้นในเรื่องการเบิกจ่ายค่าวัสดุ และค่าใช้สอยแล้วคอยนำใบสำคัญรับเงินไปหักล้างบัญชีกับทางกองคลังของมหาวิทยาลัยตามระเบียบต่อไป

         นอกจากห้องโล่ง ๆ ห้องนี้แล้ว  ก็ยังมีห้องทำงานสำหรับอาจารย์ท่านอื่นๆที่ตึกพรีคลินิกอีกหลายห้องพร้อม ทั้งโต๊ะเก้าอี้ทำงานประจำห้อง ให้พวกเราที่ทยอยเข้ามาร่วมทุกข์ร่วมสุขในการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติระยะแรก ๆ นั้นได้ใช้เป็นห้องทำงานชั่วคราว จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2523 

 

 

สารบัญ ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ  ที่ได้บันทึกมาแล้ว 
ตอน 1  http://share.psu.ac.th/blog/natural-jear/9665 
ตอน 2  http://share.psu.ac.th/blog/natural-jear/9772 
ตอน 3  http://share.psu.ac.th/blog/natural-jear/9822 
ตอน 4   http://share.psu.ac.th/blog/natural-jear/9882
ตอน 5  http://share.psu.ac.th/blog/natural-jear/9934
ตอน 6  
http://share.psu.ac.th/blog/natural-jear/10042
ตอน 7  http://share.psu.ac.th/blog/natural-jear/10208
ตอน 8  http://share.psu.ac.th/blog/natural-jear/10274

 
สร้าง: 24 พฤศจิกายน 2551 12:45 แก้ไข: 23 ตุลาคม 2552 12:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

มาอ่านต่อแล้วค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.106.142
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ