นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2444
ความเห็น: 1

การพัฒนาพื้นที่เดิมของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหน่วยงานอื่นภายใน ม.อ. (ตอน 14)

ได้พัฒนามาเป็นสนามฟุตบอลล์ (สนามล่าง) กับเป็นพื้นที่สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของคณะพยาบาลศาสตร์ และเป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารคณะศิลปศาสตร์ ทั้งยังเหลือพอที่จะใช้เป็นที่ ก่อสร้างอาคารคณะนิติศาสตร์กับคณะเศรษฐศาสตร์ที่กำลังตามมาอีก

  
           
ผมยังมีสำเนาพิมพ์เขียวของผังแม่บทส่วนนี้  กับแผนที่สำรวจระดับพื้นที่ตอนบนดังกล่าว     และแผนที่ทางอากาศทั้ง ม.อ.หาดใหญ่   อยู่อีกอย่างละหนึ่งแผ่นใหญ่    เนื้อกระดาษเก่ามากแล้วจนออกสีเหลืองน้ำตาล  และบางส่วน  ก็ฉีกขาดไปบ้างเล็กน้อย  เข้าใจว่าอาจนำมารวมเก็บรักษาไว้ในหอประวัติ ม.อ.  ในส่วนที่เกี่ยวกับการก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ของเราได้อีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน  เพราะเป็นวัสดุประเภทเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์     เป็นของที่มีค่า  หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว   เนื่องจากเป็นเอกสารที่ทำขึ้นมาเพื่อใช้ในราชการเฉพาะกิจ   ผมจึงได้มอบให้ท่านอาจารย์ ผศ. วรวิทย์  วณิชาภิชาติ   ประธานคณะกรรมการรวบรวมประวัติคณะทรัพยากรธรรมชาติไว้พิจารณาแล้ว
เพราะท่านมีนโยบายที่จะสรรค์หาวัสดุครุภัณฑ์ชิ้นแรกของคณะรวบรวมไว้เป็นอนุสรณ์ใน หอประวัติ ม.อ. ที่กำลังก่อตั้ง     รวมทั้งห้องประวัติศาสตร์ประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติของเรา ซึ่งทางคณะของเราก็ดำริที่จะจัดทำขึ้นมาด้วยเหมือนกัน

            ในสมัยปัจจุบัน  (พ.ศ.2550)  พื้นที่ราบบริเวณนี้ลึกเข้ามาจนถึงคณะวิทยาการจัดการ  นับตั้งแต่ขอบถนนที่ต่อจากประตูที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยไป  จนถึงรั้วที่ติดกับที่ทำการไปรษณีย์คอหงส์ตลอดแนวถนนกาญจนวณิชย์ ได้พัฒนามาเป็นสนามฟุตบอลล์ (สนามล่าง)  กับเป็นพื้นที่สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของคณะพยาบาลศาสตร์    และเป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารคณะศิลปศาสตร์    ทั้งยังเหลือพอที่จะใช้เป็นที่ ก่อสร้างอาคารคณะนิติศาสตร์กับคณะเศรษฐศาสตร์ที่กำลังตามมาอีกครับ   

Scal

ดอกไม้
People who like this: Ico24 pai.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

เพิ่งทราบนะค่ะเนี่ยน้องมอนลี่ ว่าพื้นที่เดิมด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯเป็นของทรัพย์ฯ ถ้าไม่ได้อ่านบันทึกนี้ของน้องมอนลี่ บันทึก share psu ทำให้เราได้รับรู้อารัยเยอะแยะเลยนะค่ะ หากมีเวลาเข้ามาได้อ่าน ขอบคุณค่ะน้องมอนลี่

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.223.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ